Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Přehled využívání archivního materiálu - exkurze

1994 - 1995 - 1996 - 1997

1997
1. FF UK Praha katedra archivnictví a PVH
2. PedF UK katedra historie, katedra pedagogické výchovy, katedra občanské výchovy
3. VŠST Liberec katedra historie
4. PedF Ústí n.L. katedra historie
5. PedF České Budějovice katedra historie
6. Univerzita Hamburk
7. Restaurátorská škola České Budějovice
8. Společnost pro uchování a rozvíjení dějinného odkazu Jednoty bratrské
9. Ředitel EO CSÚ Henych a volební štáb z r. 1996
10. Ředitel EO CSÚ Palcr
11. Bořivoj Nechvátal, CSc. Archeologický ústav AV ČR
12. Správa NKP Vyšehrad
13. Pracovnice Středoevropské univerzity v Budapešti
14. Dr. Paul Peucker, ředitel círk. archivu v Herrnhutu, SRN a Archivář círk. archivu v Bethlehemu
15. Jiri Kolar, Riksarkivet, Tekniska byran, Stockholm
16. Restaurátorky SA Krakov
17. Dr. Janusz Kutta, ředitel SA Bydgost a Mgr. Leszek Pudlowski, ředitel SA Varšava
18. Pracovníci archivu v Bjelovaru, Chorvatsko
19. Národní zemské muzeum
20. Národní archiv v Bratislavě
21. Archivní areál Chodovec
22. Prof. Erazim Kohák, PhD., Dorothy Mills Koháková
28. Jindřiška Smetanová, Zdeňka Slavíková
24. Státní okresní archiv Havlíčkův Brod
25. Ústav pro soudobé dějiny - oddělení pro výzkum židovské problematiky
26. Český rozhlas
27. Literární archiv Památníku národního písemnictví
28. Archiv České strany národně sociální
29. Italská delegace (Univerzita v Sieně)
30. Česká tisková kancelář - redakce obrazového zpravodajství
31. Melantrich a.s.
32. Okresní muzeum Hradec Králové
33. Okresní muzeum Teplice
34. Národní filmový archiv
35. Pracovnice Státního archivu v Krakově (Polsko) - Anna Michac
36. Pracovnice Národní a universitní knihovny v Ljublani (Slovinsko) - Jana Kolar
37. Archiváři z chorvatských archivů
38. Pracovníci restaurátorského pracoviště Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
39. Studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
40. Odborná skupina konzervace při České informační společnosti

1996
1. Státní ústřední archiv republiky Makedonie
2. Český statistický úřad
3. Zemský archiv Štýrský Hradec
4. Vyšší škola restaurování Litomyšl
5. Centralne Laboratorium Konserwacji Archiwaliów Warszawa
6. SOKA Břeclav
7. Pražský pedagogický institut
8. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem
9. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice
10. FF UK Praha – posluchači archivnictví
11. FF UK Praha – posluchači historie
12. Gymnázium Arabská, Praha 6
13. PF UK Praha – posluchači
14. Učitelé ZŠ Rychnovska a Svitavska
15. FF Univerzity Palackého Olomouc
16. Židovské muzeum
17. Automotoklub Praha
18. FF UK Praha – obor historie + archivnictví
19. Gymnázium Zborovská
20. Vysoká škola zemědělská

1995
1. Národní informační středisko ČR
2. Pražská informační služba
3. Institut základů vzdělanosti
4. Národní muzeum – generální ředitel doc. RNDr. Milan Stloukal DrSc.
5.– 6. Pedagogická fakulta Ústí nad Labem
7. – 8. Pedagogická fakulta České Budějovice
9. Mezinárodní kongres historiků FF UK
10. – 11. Posluchači Teologické fakulty v Praze
12. – 15. Zaměstnanci Parlamentu ČR
16.– 17. Univerzita v Marburgu
18. Pracovníci Národního muzea
19. Kardinál Miloslav Vlk
20. Mezinárodní kongres církevních archivářů
21. Dopravní oddělení (BESIP)
22. Česká genealogicko-heraldická společnost
23. Matrikáři ze SRN
24. Ředitel pobočky Spolkového archivu ve Frankfurtu nad Mohanem
25. Filozofická fakulta UK – učitelé dějepisu
26.– 27. Filozofická fakulta UK – posluchači archivnictví
28.– 30. Filozofická fakulta UK – posluchači historie
31. Filozofická fakulta UK – výběrový seminář historie
32. 4. ročník grafické průmyslovky
33. Areál Chodovec
34. SOkA Nymburk
35. W. Reichel z Rakouska

1994
1. Italští archiváři
2-25. FF UK - historici, archiváři, aj.
26-35. Pedagogická fakulta Praha, Ústí nad Labem, Jihočeská univerzita Liberec
36. Generální ředitel německých archivů prof. Kohlenberg
37. ČGHSP
38. Teologický seminář
39. Generální ředitel ukrajinských archivů
4O. Generální ředitel ruských archivů
41. Generální ředitel švýcarských archivů
42. Dr. Czerný - USA
43. Střední knihovnická škola
44. Vysoká škola zemědělská
45. Základní škola Pod Marjánkou
46-52. Gymnázia
53. Vojenský zeměpisný ústav
54. Polští archiváři Krakov
55. Architekti stavaři (dr. Pecháček)
56. Pedagogové z PČVPP
57. Podniková škola managementu Kladno
58. Okresní archiv Chrudim
59. Archivní správa MV
6O. ČD Olomouc archiv
61. Zástupci vídeňské a lipské univerzity
62. Akademie věd SRN (dr. Rotter)
63. Knihovna archivu UK

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.