O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Místní dráha Tábor – Bechyně. První dráha Rakouska-Uherska, kde se předpokládal pouze elektrický provoz. Provoz zahájen slavnostně 21. 6. 1903.


Reprodukce archiválie Parní elektrárna pro dráhu Tábor – Bechyně (Pohled 1:100) (NA, GI/R, karton 419, sg. 26702/7)
Pro železniční projekty z doby monarchie netypická stavba – parní elektrárna. Táborský zdroj proudu pro napájení elektrické dráhy Tábor – Bechyně a osvětlení města byl postaven na základě projektu vypracovaného Zemským výborem království Českého (z prostředku Země České byl dráze garantován úvěr u Zemské banky). Projekt byl schválen ministerstvem železnic a předložen na tzv. politické pochůzce dne 17.2.1902, která předcházela stavebnímu povolení (stavební koncesi) dráhy. Elektrické zařízení elektrárny dodala – stejně jako elektrickou výzbroj motorových vozů i trati samé – firma Křižík. Budova elektrárny pod mostem dráhy v Táboře dodnes stojí, ačkoli už neslouží původnímu účelu.Reprodukce archiválie Vlakopis prvního pravidelného vlaku elektrické dráhy Tábor – Bechyně (NA, GI/R, karton 420, sg. 27361)
Dne 22.6.1903 v 6.00 hodin vyjel ze stanice Bechyně s 12 cestujícími první pravidelný vlak elektrické místní dráhy Tábor – Bechyně. Motorový vůz č. 2 řídil strojvedoucí Jan Kos. Do Tábora vlak dorazil v 7.18 s 16 cestujícími.Tuto stránku lze uložit ve formátu PDF.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (459 kB)

Informace o fondu

V roce 1872 vznikla Generální inspekce rakouských drah jako pomocný orgán Ministerstva obchodu, od roku 1896 Ministerstva železnic. Starala se o výkon státní správy v oblasti železnic, poskytovala odborné posudky, účastnila se všech úředních řízení. Pro odbornou potřebu spravovala tzv. plánový archiv, kam byla ukládána základní dokumentace k železnicím předlitavské části monarchie. Na základě spisové rozluky byly dokumenty plánového archivu mladší roku 1888 (s některými výjimkami u starších plánů) po zániku monarchie předány československému ministerstvu železnic a počátkem 60. let 20. století tehdejšímu Státnímu ústřednímu archivu (dnes Národní archiv). Plánový archiv Generální inspekce rakouských drah je součástí stejnojmenného archivního fondu a patří dlouhodobě k nejvyužívanějším zejména pro studium dějin tzv. místních drah – nalezneme zde kromě projektů také protokoly úředních jednání a vlakopisy prvních vlaků.

Evidence fondů a sbírek


Název: Generální inspekce rakouských drah Vídeň
Místa vzniku fondu: Vídeň
Původce fondu (sbírky): Generální inspekce rakouských drah (k. k. Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnnen) 1856-1918
Časový rozsah: 1863-1918
Metráž: 172,00 bm zpracováno a inventarizováno; 4,70 bm nezpracováno
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů
Badatelna: Fond je předkládán v centrální badatelně Národního archivu v Praze - Chodovci.
Archivní pomůcky:
BAKOŠ I.-CHURÁŇ M.: GENERÁLNÍ INSPEKCE RAKOUSKÝCH DRAH, 1888 - 1918. Inventář, 1962, s. 108, ev.č. 284.