O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Povýšení JUDr. Františka Ladislava Riegera do stavu svobodných pánů (1897)
Reprodukce archiválie Erb předního českého politika - JUDr. Františka Ladislava Riegera (1818-1903), který byl na základě císařského rozhodnutí povýšen dne 12. května 1897 do stavu svobodných pánů. František Ladislav Rieger byl v té době rovněž členem panské sněmovny říšské rady ve Vídni, majitel několika rakouských, ruských, srbských a černohorských vyznamenání, čestným občanem města Prahy a od roku 1862 vlastníkem statku Maleč (u Chotěboře). Spis je dnes uložen ve fondu Ministerstvo vnitra - Šlechtický archiv, Vídeň (karton 40).Reprodukce archiválie Spis o povýšení F. L. Riegera do stavu svobodných pánů - titulní list.Reprodukce archiválie Spis o povýšení F. L. Riegera do stavu svobodných pánů - list s přiznáním titulu "Freiherr von Rieger" a část heraldického popisu uděleného erbu.Tuto stránku lze uložit ve formátu PDF.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (513 kB)

Evidence fondů a sbírek


Název: Ministerstvo vnitra, Vídeň
Místa vzniku fondu: Vídeň
Původce fondu (sbírky): Ministerstvo vnitra Vídeň (Ministerium des Innern Wien) 1848-1918
Časový rozsah: (1831)1848-1918(1920)
Metráž: 349,83 bm zpracováno a inventarizováno; 43,80 bm nezpracováno
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů.
Badatelna: Archiválie jsou předkládány v centrální badatelně Národního archivu na Chodovci.
Archivní pomůcky:
ČERMÁKOVÁ R.: PRESIDIUM RAKOUSKÉHO MINISTERSTVA VNITRA VÍDEŇ 1911 - 1918, SIGN. 15/3 - VĚCI SPOLKOVÉ. Katalog, 1955, s. 147, ev.č. 29.
CHURÁŇ M.: MINISTERSTVO VNITRA VÍDEŇ 1848 - 1918, PŘÍLOHA: ŠLECHTICKÝ ARCHIV 1833 - 1918. Inventář, 1958, s. 140, ev.č. 74.
CHURÁŇ M.: PRESIDIUM MINISTERSTVA VNITRA VÍDEŇ, 1888 - 1918. Inventář, 1961, s. 44, ev.č. 190.
SAKAŘOVÁ A.-ŠPIRITOVÁ A.: PREZÍDIUM MINISTERSTVA VNITRA VÍDEŇ 1911 - 1918, SIGN. 15/3. Rejstřík, 1992, s. 67, ev.č. 1265.