O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

První světová válka – negativy


Fotografické obrazy z období 1. světové války získal Národní archiv v roce 2007 a v průběhu října 2009 byl veřejnosti umožněn dálkový přístup k tomuto archivnímu souboru. Pokud nám může badatelská veřejnost poskytnout jakékoliv zpřesňující či doplňující informace budeme velmi rádi. Psát můžete na e-mail: emilie.benesova@nacr.czReprodukce archiválie Uszkowice - vojáci u chalupy při rozdělování polní pošty. Poškození negativu mírné. Inv. č. 921.Reprodukce archiválie Podhorce - generální štáb. Skupinová fotografie. Poškození negativu mírné. Inv. č. 1196.Reprodukce archiválie Podhorce, lyžování - generál Goglia na lyžích. Poškození negativu mírné. Inv. č. 1279.Reprodukce archiválie Vojenské cvičení - vojenský létající balón připevněný nad zemí. Poškození negativu mírné. Inv. č. 1289.Reprodukce archiválie Vojenské cvičení - vojáci při nabíjení 30,5cm hmoždíře. Poškození negativu mírné. Inv. č. 1293.Reprodukce archiválie Princ Leopold Bavorský mezi vojáky při vojenské prohlídce u dělostřelců. Poškození negativu mírné. Inv. č. 1323Informace o fondu

Deskové negativy formátů 13x18 a 9x12 pořídil MUDr. Jan Munzar v letech 1892–1939. MUDr. Jan Munzar z Nechanic, kde měli jeho rodiče pekárnu, zubař u 5. Korpskommanda, voják z povolání. To jsou zatím veškerá osobní data, která se nám podařilo zjistit. Dále bude nutné pátrat především v archivních souborech Vojenského historického archivu, v materiálech příslušných regionálních archivů a neméně významná může být pomoc veřejnosti.

Deskové negativy zakoupil Národní archiv od soukromé osoby. Šlo o dědictví po tetě prodávajícího, která byla dcerou MUDr. J. Munzara. Negativy byly uloženy v různých krabicích a dřevěných bednách na půdě její vily v Mukařově, a to až do její smrti (2005), poté byly převezeny a uloženy ve sklepě panelového domu v Praze. V roce 2007 nabídl prodávající negativy Národnímu archivu, nákup byl schválen nákupní komisí a dne 5. února 2007 byla s kupujícím uzavřena smlouva o koupi archiválií.

Fotografické obrazy byly rozděleny do tří tématických celků, z nichž první čítá 783 deskových negativů z období let 1892–1917. Jde především o fotografie rodinné, ale zachycují i běžný život v armádě, např. manévry v roce 1899 v Písku nebo 1904 (Rabí). Část druhá na – celkem 839 skleněných deskách – dokumentuje 1. světovou válku, především období let 1915–1918. Velmi kvalitně dokumentuje život pluku, který prošel od Karpat ke Zborovu a nakonec se přesunul do Boky Kotorské. Poslední, nejmenší část obsahuje cca 300 deskových negativů z let 1919–1939 s obrázky poklidného rodinného života vojenského důstojníka na penzi.

Spolu s deskovými negativy a několika kolorovanými diapozitivy byl součástí souboru také jakýsi "evidenční sešit". Kromě velmi stručných popisů fotografických obrazů obsahuje podrobné údaje o expozici některých snímků, použitém fotografickém přístroji a o dalších fotografických materiálech. Záznamy vznikaly postupně a jsou dokladem toho, zájem původce o fotografii byl mnohem hlubší, než pouze amatérský.

Oproti zápisům v uvedeném sešitě, se některé deskové negativy nedochovaly, pro úplnost jsou však v databázi zaznamenány i popisy těchto, zřejmě navždy ztracených, fotografických obrazů. Z toho důvodu obsahuje databáze 2033 záznamů, ale dochovalo se pouze 1932 kusů deskových negativů (z toho 17 kusů kolorovaných diapozitivů).

Soubor byl rozdělen do 4 základních částí:

I. Rodinné fotografie (záznamy 1–803)

II. První světová válka (záznamy 804–1672)

III. Fotografie po roce 1919 (záznamy 1673–2032)

IV. Neurčené fotografie (záznamy 2033–2126)Tuto stránku lze uložit ve formátu PDF.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (652 kB)

Evidence fondů a sbírek


Název: První světová válka – negativy
Původce fondu (sbírky): Munzar J., MUDr., Nechanice
Časový rozsah: (1892)1915-1918(1939)
Metráž: 2,00 bm
Přístupnost fondu: Originální fotografické obrazy nejsou badatelům předkládány!
Archivní pomůcky: nejsou