O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

PH z roku 2005

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.


Nyní přinášíme číslo z roku 2005.  

Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Základní údaje

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (62 kB)


Obsah čísla 13 z roku 2005 


POČÁTKY APELAČNÍHO SOUDU V ČECHÁCH A JEHO PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 1548-1627
(Jaroslava Hausenblasová)

DR. JOSEF PLUHAŘ-KANCLÉŘ A VYSLANEC ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ. K NAVÁZÁNÍ DIPLOMATICKÝCH STYKŮ S ČESKOSLOVENSKEM V ROCE 1939
(Zlatuše Kukánová)

HROMADNÉ EXEKUCE V BERLÍNĚ-PLÖTZENSEE (7.-13.ZÁŘÍ 1943) 
(Vladimír Černý-František Vašek)

OBRAZ BOLESLAVSKÉHO VIKARIÁTU VE VIZITAČNÍCH PROTOKOLECH Z LET 1670 A 1696
(Pavel R. Zahradník)

SEZNAMY PŘEDSTAVENÝCH KAPUCÍNSKÝCH KLÁŠTERŮ PODŘÍZENÝCH PROVINCIALÁTU V PRAZE (1599-2005)

(Pacifik M. Matějka)


Seznam členů redakční rady sborníku

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (27 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (16 kB)