O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

PH z roku 2006

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.


Nyní přinášíme číslo z roku 2006.  

Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Základní údaje

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (62 kB)


Obsah čísla 14 z roku 2006 


Studie

ARCHIV BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA
(Jitka Křečková)

NAD SEZNAMEM STUDENTŮ PRAŽSKÉHO PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA Z ROKU 1778
(Václav Bartůšek)

RODINNÝ ARCHIV TOSKÁNSKÝCH HABSBURKŮ- PRAMEN K HISTORII ŘÁDU SV. ŠTĚPÁNA
(Eva Gregorovičová)

MEZI PISOU A PRAHOU. ŘÁD SV. ŠTĚPÁNA V ČECHÁCH
(Danilo Barsanti)

MINISTERSTVO VNITRA, LONDÝN-ZPRÁVA O ZPRACOVANÉM FONDU
(Ivan Štovíček)

ZPŘÍSTUPNĚNÍ FONDU NĚMECKÉ STÁTNÍ MINISTERSTVO PRO ČECHY A MORAVU

(Jaroslav Pažout-Monika Sedláková)

Materiály


SEZNAM PROVINCIÁLŮ, DEFINITORŮ A OSTATNÍCH PŘEDSTAVENÝCH SPRÁVNÍCH JEDNOTEK KAPUCÍNSKÉHO ŘÁDU S HISTORICKÝM SÍDLEM V PRAZE (A VÍDNI)

(Pacifik M. Matějka)

K PROBLÉMU INTERPRETACE FONDU SALBUCHY. KTERÉMU POŘÍČÍ PŘÍSLUŠÍ PRÁVO TÝDENNÍHO TRHU?
(Vladislav Mareš) 

EDICE SOUPISŮ TZV. POLITICKY KOMPROMITOVANÝCH PRO PRAHU Z ROKU 1857. NEOABSOLUTISTICKÁ PERZEKUCE V ČECHÁCH VE SVĚTLE ÚŘEDNÍ EVIDENCE
(Petra Ševčenková)

PŘEHLED ZMĚN V ÚZEMNÍ ORGANIZACI POLITICKÉ SPRÁVY V LETECH 1928-1948
(Jan Edl)

Zprávy

Zprávy v čísle 14

pdf icon
Dokument ve formátu PDF »  (3219 kB)

Výstavy a recenze

pdf iconDokument ve formátu PDF»  (3641 kB) 


 Seznam členů redakční rady sborníku

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (27 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (16 kB)