O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

PH z roku 2010

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.


Nyní přinášíme číslo z roku 2010.  

Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Základní údaje

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (62 kB)


Obsah čísla 18 z roku 2010 


Studie

PŘÍSEDÍCÍ ZEMSKÉHO SOUDU ČESKÉHO KRÁLOVSTVÍ (1542-1620) NA HABSBURSKÝCH DVORECH A NA DVOŘE FRIDRICHA FALCKÉHO
(Petr Mareš)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (145 kB)

ZEMSKÝ ÚSTAV PRO CHOROMYSLNÉ V PRAZE V LETECH 1791-1886
(Petra Chaloupková)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (111 kB)

DVĚ STUDIE K POČÁTKŮM ČESKÉHO NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO TISKU
(Jan Kramář)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (124 kB)

VYŠETŘOVÁNÍ ČLENŮ NÁRODNÍ OBCE FAŠISTICKÉ V ÚNORU 1933
(Pavel Baloun)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (105 kB)

Materiály

SEZNAM CTIHODNÝCH PIARISTŮ Z ROKU 1710
(Václav Bartůšek)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (99 kB)

TOSKÁNSKÝ ZÁSLUŽNÝ ŘÁD SV. JOSEFA
(Eva Gregorovičová)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (106 kB)

KAPUCÍNŠTÍ LITERÁTI PROVINCIE ČESKO-RAKOUSKÉ A ČESKOMORAVSKÉ
(Pacifik M. Matějka)

POHŘEBNÍ ŠTÍTY Z KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V DOUBRAVNÍKU
(Helena Sedláčková)

Zprávy, projekty, literatura v čísle 18
pdf icon
Dokument ve formátu PDF »  (1296 kB)

 

Seznam členů redakční rady sborníku
pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (27 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (16 kB)