O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

PH z roku 1999

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.


Nyní přinášíme číslo z roku 1999.  

Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Základní údaje

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (62 kB)


Obsah čísla 7 z roku 1999HORNOLUŽICKÝ SVĚTSKÝ KLÉRUS V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI V PRVNÍ POLOVINĚ 17. STOLETÍ
(Zlatuše Kukánová)

OHLASY ITALSKÝCH UDÁLOSTÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH V 1. POLOVINĚ 19. STOLETÍ
(Alena Pazderová)

VÝBORY SPOLKU ČESKÝCH AKADEMIKŮ ŽIDŮ A AKADEMICKÉHO SPOLKU "KAPPER"
(Helena Krejčová)

OMLADINÁŘI
(Alexandra Špiritová)

ZAŘIZOVANÍ PRVNÍHO ČESKÉHO PENZIONÁTU PRO DÍVKY V PRAZE 1898
(Irena Štěpánová)

MLADOČEŠI A KONEC VŠENÁRODNÍ STRANY-VOLBY DO ŘÍŠSKÉ RADY 1900-1901
(Luboš Velek)


VÝSTAVNÍ ČINNOST ZEMĚDĚLSKÉ JEDNOTY ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
(Jiřina Juněcová)


SIONISTICKÁ VOLEBNÍ POLITIKA NA KONCI 20. LET
(Marie Crhová)


DILEMATA ŽIVDOVSKÉ POLITIKY V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1933-1938
(Jiří Křesťan)


AKCE ALBRECHT DER ERSTE. UDÁLOSTÍ 1. ZÁŘÍ 1939 SE ZVLÁŠTNÍM ZAMĚŘENÍM NA BRNO A JIŽNÍ MORAVU
 
(Miroslava Menšíková-František Vašek)

KOMITERNA A NĚMECKÁ EMIGRACE V ČESKOSLOVENSKU 1933-1939 
(Bohumil Černý)

ÚNOR 1948 A KATOLICKÁ CÍRKEV
(Vácslav Babička)

pdf icon Celé číslo ve formátu pdf   » (1773 kB)

Seznam členů redakční rady sborníku

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (27 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (16 kB)