O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

PH z roku 1992

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.


Nyní přinášíme číslo z roku 1992.  

Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Základní údaje

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (62 kB)


Obsah čísla 0 z roku 1992 NOVÝ ZAČÁTEK
(Vácslav Babička)

VÝVOJ INTABULACÍ DESEK ZEMSKÝCH
(Pavla Burdová)

LISTINY KARLA IV. V ARCHIVU ČESKÉ KORUNY
(Lenka Matušíková)

Z DĚJIN POSTRANNÍHO PRÁVA KLÁŠTERA PANNY MARIE SNĚŽNÉ NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM
(Vladimír Waage)

SOUPIS PODDANÝCH PODLE VÍRY
(Eliška Čáňová)

STAVOVSKÝ ZEMSKÝ VÝBOR V ČECHÁCH V 18. STOLETÍ. PŘÍSPĚVEK K NOVOVĚKÉ DIPLOMATICE
(Marie Lišková)

MATRIKY ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Z LET 1784 AŽ 1949
(Zlatuše Kukánová-Lenka Matušíková)

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V ČECHÁCH V OBDOBÍ NEOABSOLUTISMU-SPOLKY PADESÁTÝCH LET 19. STOLETÍ
(Eva Drašarová)

ČESKÉ KLUBY POSLANECKÉ SNĚMOVNY ŘÍŠSKÉ RADY V LETECH 1879-1918
(Alexandra Špiritová)

Seznam členů redakční rady sborníku

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (27 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (16 kB)