O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

PH z roku 2002

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.


Nyní přinášíme číslo z roku 2002.  

Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Základní údaje

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (62 kB)

Obsah čísla 10 z roku 2002


POKUS O REKONSTRUKCI KATALOGU ORDINACÍ PRAŽSKÉ STAVOVSKÉ EVANGELICKÉ KONSISTOŘE V LETECH 1609-1619
(Karel Beránek)

SNAHY O ZALOŽENÍ PIARISTICKÉ KOLEJE V PRAZE V 17. A V 1. POLOVINĚ 18. STOLETÍ
(Václav Bartůšek)

NARODNI SVET V LJUBLJANE 1918 (NÁRODNÍ VÝBOR V LUBLANI 1918) A PROBLEMATIKA NOVÝCH STÁTNÍCH STRUKTUR NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO SLOVINSKA V OBDOBÍ ŘÍJEN-PROSINEC 1918
(Jan Krlín)

JALTA-DĚLENÍ SVĚTA NEBO LEGENDA? Z ČESKOSLOVENSKÉHO ZORNÉHO ÚHLU
(Ivan Pfaff)

RUSKÉ ZAHRANIČNÍ ARCHIVY
(Alexandra Špiritová)

DR. JOSEF BOROVIČKA A NÁRODNÍ ARCHIV. PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM ARCHIVNICTVÍ NOVĚJŠÍ DOBY
(Josef Kollmann)


JOACHIM PROCHNO A JEHO PŮSOBENÍ V ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA
(Vojtěch Belling)


TRAGICKÝ OSUD NĚMECKÉHO ŽIDOVSKÉHO EMIGRANTA HELMUTA HIRSCHE (27.1.1916-4.6.1937)
(Bohumil Černý)


PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE FRANCOUZSKÉHO NOVINÁŘE GEORGESE BLACHONA SE SOBĚSLAVEM PINKASEM VE SVĚTLE JEJICH VZÁJEMNÉ KORESPONDENCE
(Zora Machková)


VZPOMÍNÁNÍ NA OLDRU SEDLMAYEROVOU. EDICE Z DOPISŮ PAVLY MOCOVÉ ADRESOVANÝCH JARMILE GLAZAROVÉ

(Jan Bílek-Jana Bártová)

ČESKÁ CHALUPA NA ZEMSKÉ JUBILEJNÍ VÝSTAVĚ 1891 V DOBOVÝCH DOKUMENTECH
(Irena Štěpánová)


Seznam členů redakční rady sborníku

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (27 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (16 kB)