O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

PH z roku 1998

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.


Nyní přinášíme číslo z roku 1998.  

Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Základní údaje

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (62 kB)


Obsah čísla 6 z roku 1998 


AMERICKÝ KLUB DAM
(Milena Secká)

THEOSEFIE V PRAZE
(Tomáš Zdražil)

SESTAVENÍ VLÁDY ERNESTA VON KOERBNERA A OBNOVENÍ ÚŘADU ČESKÉHO MINISTRA KRAJANA ROKU 1900
(Luboš Velek)

REALISTICKÝ KLUB V PRAZE
(Jiří Křesťan)

ROTARY KLUB A ČESKOSLOVENSKO 
(Jan Šturz)

BERT-BRECHT-CLUB
(Martina Křesťanová)


ČESKOSLOVENSKÉ POLITICKÉ STRANY A PODPORA NĚMECKÉ EMIGRACE VE TŘICÁTYCH LETECH

(Vojtěch Blodig)


K NĚMECKÉMU EXILU VE FRANCII 1933-1943
(Luboš Houska)


K HISTORII ČESKÉHO SOKOLA V USA
(Jiří Jožák)


ČEŠTÍ POSLANCI V ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM VÝBORU A V REVOLUČNÍM NÁRODNÍM SHROMÁŽDENÍ V ROCE 1918
 
(Alexandra Špiritová)

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1918-1920
 
(Jan Krlín)

O NOVOU BUDOVU ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ. K 65. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ÚČELOVÉ ARCHIVNÍ BUDOVY V PRAZE-DEJVICÍCH
 
(Zlatuše Kukánová)


pdf icon Celé číslo ve formátu pdf   » (2407 kB)


Seznam členů redakční rady sborníku

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (27 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (16 kB)