O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

PH z roku 2008

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.


Nyní přinášíme číslo z roku 2008.  

Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Základní údaje

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (62 kB)

Obsah čísla 16 z roku 2008 


Studie

DEKRETY ČESKÉ KANCELÁŘE V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ
(Dagmar Culková)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (136 kB)

KRÁLOVŠTÍ RYCHTÁŘI VE VĚNNÝCH MĚSTECH V PŘEDBĚLOHORSKÉM OBDOBÍ NA PŘÍKLADU CHRUDIMI, VYSOKÉHO MÝTA A POLIČKY
(David Novotný)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (129 kB)

VÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD V PIARISTICKÝCH ŠKOLÁCH 1620-1778
(Václav Bartůšek)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (129 kB)

ZŇOVŠTÍ Z KORKYNĚ. TRAGICKÉ KONCE PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNOHO RYTÍŘSKÉHO RODU

(Marek Starý)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (133 kB)

SOUBOJ HRABĚTE NOSTICE A TAJEMNÝ FRANÇOIS Z ROKU 1787. NEZNÁMÝ DRAMATIK VLASTENSKÉHO DIVADLA V PRAZE

(Ludmila Sochorová)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (93 kB)

ZAPOMENUTÝ ARCHIVÁŘ

(Alexandra Špiritová)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (104 kB)

POŠTOVNÍ MUZEUM A JEHO SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST V LETECH 1918-1938

(Jan Kramář)
pdf icon Resumé ve formátu PDF» (144 kB) 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY 1951-1968

(Jaroslava Honcová)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (117 kB)

Materiály


STARÉ MONTANUM 1500-1783
(Stanislava Jílková)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (140 kB)

K DĚJINÁM FONDU SČÍTÁNÍ OBYVATELSTVA V ROCE 1939
 
(Jaroslav Pažout)
pdf icon Resumé ve formátu PDF » (118 kB)

VÝSLECHY GENERÁLŮ RUDOLFA VIESTA A JÁNA GOLIANA PŘI POSLEDNÍ KAMPANI NĚMECKÉ PROPAGANDY V PROTEKTORÁTNÍM TISKU-2.ČÁST
(Pavel Suk)
pdf iconResumé ve formátu PDF » (107 kB)

VYOBRAZENÍ ERBŮ V ARCHIVNÍM FONDU SALBUCHY

(Helena Sedláčková-Antonin F. Malinovský)
pdf iconResumé ve formátu PDF » (101 kB)

Zprávy a literatura v čísle 16
pdf iconDokument ve formátu PDF »  (1421 kB)

Seznam členů redakční rady sborníku

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (27 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (16 kB)