O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Vítejte v badatelně Národního archivu

Sídlo Národního archivu v Praze 4 - Chodovci Jste tu poprvé? Nejprve si důkladně prolistujte naše webové stránky. Poskytnou Vám mnoho užitečných informací o tom co, kde, kdy a jak můžete žádat; na co se můžete ptát a co si můžete zjistit i bez naší pomoci. Vyberte si rubriku, které Vás právě zajímá.

Přijdete-li osobně, nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz. Služba v badatelně Vám na jeho základě vyhotoví badatelský list a můžete začít prezenčně studovat archiválie.

Před zahájením studia se důkladně seznamte s Badatelským řádem NA.

Pokud víte, které archivní soubory (fondy či sbírky) a dokumenty chcete studovat, najděte si na webových stránkách příslušnou archivní pomůcku a vyhledejte si je. Obdobný Seznam archivních pomůcek neleznete v badatelně, požádejte dozor badatelny o předložení pomůcky v papírové podobě.

Archivní soubory, které nemají zpracovanou archivní pomůcku, jsou přístupné pouze po konzultaci a nelze z nich archiválie objednávat. Kontaktujte službu v badatelně, která Vám zprostředkuje kontakt na správce příslušného archivního souboru.

V každé archivní pomůcce je popsáno jaké údaje jsou potřeba k objednání konkrétních archivních dokumentů. Tyto údaje je třeba sdělit službě v badatelně – osobně nebo e-mailem.

Na základě přijaté objednávky Vám budou archiválie předloženy k prezenčnímu studiu ve většině případů následující den, nejpozději do 5 dnů nebo v termínu, který si určíte. Prosíme Vás, neobjednávejte si archiválie zbytečně!

Do badatelen je vstup povolen pouze s nejnutnějším vybavením, které jste povinni předložit službě badatelny ke kontrole (při příchodu i při odchodu). Své věci si můžete před příchodem do badatelny, odložit v šatné, která je vybavena uzamykatelnými boxy.

Při příchodu do badatelny se zapište do Knihy badatelů.

Užití záznamových zařízení při studiu (plochý skener, fotoaparát bez blesku apod.) je možné na základě vyplnění příslušného formuláře a po předložení zařízení ke shlédnutí službě badatelny.

Pokud si i přes to nevíte rady, kontaktujte zaměstnance badatelny, kteří Vám rádi poradí.