O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Formuláře pro veřejnost


Formulář žádanky o předložení archivního materiálu (objednáváte-li prostřednictvím e-mailu)

Tuto formu vyžaduje vyhláška č. 645/2004Sb. ve znění platných předpisů:
Badatel vyplní formulář žádosti o předložení archiválií s uvedením svého jména, příjmení, názvu fondu, čísla kartonu, knihy, popř. inventárního čísla nebo signatury či folia, které žádá ke studiu, a opatří ji svým podpisem a datem. Badatel může svůj požadavek zaslat předběžně archivu i prostředky dálkového přístupu (internet, fax nebo telefon). Pokud žádost zaslaná prostředky dálkového přístupu neobsahuje veškeré požadované údaje nebo pokud formulace požadavku na předložení archiválií je nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, považuje se takto zaslaná žádost za informativní a nezávaznou. Takovéto žádosti může být vyhověno v přiměřené lhůtě po jejím upřesnění při osobní návštěvě badatele v archivu. Při návštěvě archivu vyplní formulář žádosti a opatří ji svým podpisem a datem. Formulář žádosti se poté připojí k badatelskému listu a stane se jeho součástí.


rtf icon Formulář ve formátu šablony (dot)» (24 kB)
rtf icon Formulář ve formátu RTF» (7 kB)Standardní žádosti o rešerši z archivních fondů a sbírek Národního archivu


„Žádost o zjištění údajů ze sčítání obyvatel na území bývalého Československa pro úřední potřebu“
Domovská příslušnost, národnost, státní příslušnost. Výpisy ze sčítacích archů ze sčítání v roce 1930 (české země a Země podkarpatoruská), 1939 (území odstoupené Německu), 1950 (české země), 1970 (české země), 1991 (české země) se poskytují pouze pro úřední potřebu (např. § 46 zákona 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky);

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (11 kB)
rtf icon Dokument ve formátu RTF» (41 kB)


Žádost o zjištění údajů o státním občanství
Zjištění státního občanství, státní spolehlivosti a zachovalosti, nabytí čs. státního občanství po válce, propuštění ze státního svazku v letech 1951 - 1966;

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (10 kB)
rtf icon Dokument ve formátu RTF» (33 kB)


Žádost o zjištění údajů o zatčení a věznění v době nacistické okupace

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (7 kB)
rtf icon Dokument ve formátu RTF» (14 kB)


Žádost o zjištění údajů z pobytové evidence osob žijících do roku 1953 na území hlavního města Prahy
Údaje o osobách s bydlištěm v hlavním městě Praha, do roku 1953;

pdf icon Dokument ve formátu PDF» (9 kB)
rtf icon Dokument ve formátu RTF» (20 kB)