O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Otevírací doba

Knihovna Chodovec

Otevírací doba
pondìlí 9:00 — 12:00 | 13:00 — 16:00
úterý 9:00 — 12:00 | 13:00 — 16:00
støeda 9:00 — 12:00 | 13:00 — 16:00
ètvrtek 9:00 — 12:00 | 13:00 — 16:00
pátek 9:00 — 12:00

Knihovna Dejvice

Otevírací doba
pondìlí 9:00 — 11:00 | 12:00 — 16:00
úterý zavøeno
støeda 9:00 — 11:00 | 12:00 — 16:00
ètvrtek zavøeno
pátek zavøeno