Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Průzkum Litoměřického graduálu

2002
Práce na průzkumu hotovy, kompletuje se dokumentace k závěrečné zprávě.

2001
V rámci grantu Konzervování a restaurování iluminovaných rukopisů byly analyzovány pigmenty iluminací graduálu. Analýzy provedl přední evropský odborník prof. Robert Fuchs z Fachhochschule - Kolín nad Rýnem. Dále práce pokračovaly na kompletaci závěrečné zprávy, která bude předána Státnímu okresnímu archivu v Lovosicích.

2000
Byla pořízena fotodokumentace, rozšířena stávající databáze z průzkumu o nástroje k vyhledávání a prezentaci výsledků.Výsledky byly prezentovány na XI. semináři restaurátorů a historiků v Litoměřicích.

1999
Byl dokončen průzkum stavu poškození a vyplněna databáze. V roce 2000 se předpokládá provedení rozsáhlé fotodokumentace a návrh restaurátorských a konzervátorských zásahů.

1998
Pro průzkum Litoměřického graduálu, který byl dočasně uložen ve starém trezoru v budově SÚA na tř. M. Horákové 133, byla založena databáze. Vlastní průzkumné práce byly zahájeny ve IV. čtvrtletí roku 1998.

1997
Pro průzkum Litoměřického graduálu, který byl dočasně uložen ve starém trezoru v budově na tř. M. Horákové 133, byla vypracována databáze v programu Access. V příštím roce bude sloužit pro zpracování informací získaných při průzkumu fyzického stavu graduálu.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.