Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Vliv ETOXENU na fyzikálně-chemické vlastnosti archiválií

1996
Vliv ETOXENU na fyzikálně-chemické vlastnosti archiválií – část I. – papír
Tento úkol vychází z praktické potřeby ověřit účinky celého sterilizačního systému, který je již dva roky v provozu v archivním areálu na Chodovci. V první etapě byl sledován vliv sterilizace na fyzikálně-chemické vlastnosti různých typů papíru a dále byla stanovena případná rezidua ethylenoxidu. Výsledky potvrdily 100% sterilizační účinnost procesu a minimální vliv na sledované vlastnosti. Dále potvrdily, že odvětrávací tunel, ve kterém se sterilizované archiválie zdrží vždy 6 dnů, dostatečně odstraní veškeré zbytky ethylenoxidu. Výzkum bude pokračovat na dalších archivních materiálech – vazebních usních, pergamenech, fotografiích a filmech.

1998
Vliv sterilizace ethylenoxidem na fotografický materiál
Tento výzkumný úkol je řešen ve spolupráci s firmou SONING a.s. (divize VÚZORT) a cílem je ověření vlivu technologie sterilizace, kterou používá Státní ústřední archiv, na negativní i pozitivní fotografický materiál.

1998
Stanovení reziduí ethylenoxidu v archiváliích
Ve spolupráci se Slovenským národním archivem v Bratislavě a Centre de Recherche sur la Conservation des Documents Graphiques v Paříži byla vypracována společná studie, která měla za úkol porovnat dezinfekční ethylenoxidové metody používané v jednotlivých institucích z hlediska množství zbytkového ethylenoxidu v archiváliích. Dále byly porovnány dvě analytické metody stanovení reziduí ethylenoxidu v archiváliích. Studie bude publikována na konferenci ICOM, která se bude konat v Lyonu.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.