Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo ¨NA Národní archiv Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Legislativa
Poslání a právní postavení

dohled nad skartacemi | získávání archiválií | odborná správa archiválií | využívání archiválií | péče o fyzický stav archiválií | knihovna

Čelné místo vzhledem ke své velikosti a celostátnímu významu mezi veřejnými archivy ČR zaujímá Národní archiv. Je správním úřadem a ústředním archivem státu, který je přímo řízený ministerstva vnitra.
Národní archiv na základě platných právních norem:

kontroluje výkon spisové služby - provádí výběr archiválií (§ 3, 4, 5) ve skartačním řízení (§ 6, 7, 8, 9, 10, 13 zákona) a mimo skartační řízení (§ 6, 11, 12, 13) a poskytuje vlastníkům archiválií odborné, informační a poradenské služby, přejímání archiválií (§ 15, 46 odst. 2), aj.:

přejímá k trvalému nebo časově vymezenému uložení za předem dohodnutých podmínek archiválie (viz seznam fondů) vzniklé z činnosti:

odborně spravuje uložené archiválie (bezpečné uložení (§ 61 zákona), jejich evidence (§ 16, 17, 18, 19 zákona), třídění, pořádání a zpřístupňování (Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě)) těchto původců:

Uložení archiválií v kompaktních (otočných) regálech. NA, archivní areál Chodovec

umožňuje využívání uložených archivních fondů a sbírek veřejností i státní správou

využívá uložené archivní fondy a sbírky k vlastní vědecké, pedagogické a popularizační činnosti, jejíž výsledkem jsou mimo jiné vlastní publikace

zajišťuje optimální fyzický stav archiválií

spravuje a umožňuje široké odborné veřejnosti využívání bohatého fondu knihovny s více než 500 tisíci svazky.

Archiválie se měří na běžné metry, a v NA se jejich množství blíží sto tisícům. Jejich využívání zajišťuje tým pracovníků.

Nahoru

© Národní archiv
Poslední změna této stránky v dubnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.