Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Národní archiv Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy
Péče o fyzický stav archiválií v SÚA

Hlavním úkolem 10. oddělení Státního ústředního archivu v Praze (The Preservation Department) je péče o fyzický stav archiválií uložených ve Státním ústředním archivu v Praze. Tomuto úkolu je přizpůsobena i vnitřní struktura oddělení, které je členěno dle zaměření na tři úseky.

Úsek vědecko-výzkumný řeší výzkumné úkoly související s konzervací papíru, vazebních usní, pergamenových listin a pečetí. Ověřuje nové metody a materiály používané v restaurátorské a konzervátorské praxi. Řeší též úkoly související s desinfekcí a deratizací archivních fondů. Okrajově řeší problematiku konzervace filmů a fotografií. Pracovníci vědecko-výzkumného úseku zajišťují též úkoly preventivní péče, při výstavách kontrolují požadované klimatické a světelné parametry ve výstavních prostorech. V současné době pracují v tomto úseku 4 chemici a 1 mikrobiolog.

Úsek konzervování a restaurování archiválií je zaměřen na konzervování a restaurování prakticky všech typů archiválií - aktového archivního materiálu, rukopisů a starých tisků, pergamenových listin a pečetí, map a plánů. V současné době pracuje v tomto úseku 8 restaurátorů a 1 knihař.

Úsek mikrografie a reprografie - postupně převádí nejohroženější archivní fondy na černobílý halogenidostříbrný 35 mm mikrofilm, zhotovuje černobílé i barevné negativy a pozitivy různých formátů všech archiválií. Zhotovuje fotografie, které jsou součástí restaurátorské dokumentace. V současné době pracují v tomto úseku 3 fotografové a 2 mikrografové.

Oddělení je zároveň výzkumným a metodickým pracovištěm v oblasti konzervování a restaurování archiválií s celorepublikovou působností. Pro konzervátory a restaurátory pořádá odborné stáže a školení.

Jednou za tři roky oddělení organizuje konference restaurátorů, konzervátorů a historiků České republiky. Z těchto setkání jsou vydávány sborníky přednášek.

Někteří pracovníci předávají své zkušenosti a externě vyučují na různých typech humanitních i přírodovědných škol (např. Universita Karlova v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Střední průmyslová škola grafická, Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli).

Nahoru

© Národní archiv
Poslední změna této stránky v listopadu 2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.