Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo NA Národní archiv Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
O archivech a archiváliích
Archivní legislativa

Úkoly archivu jako součásti státní správy jsou nepřímo formulovány v Listině základních práv a svobod, čl. 17, odst. 5: „Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon."

Takovýmto zákonem, který řeší vztah archivů a archiválií i k nestátním právnickým a k fyzickým osobám je
zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Zákon o archivnictví je konkretizován prováděcími vyhláškami:

Problematiky archivnictví se přímo dotýkají i další právní normy (např. zákon o ochraně osobních údajů, autorský zákon, zákon o účetnictví apod.).

Plné texty zákonů pro web připravil Ing. Tomáš Číhař - Česká archivní společnost.

Legislativa platná do 31.12.2004.

Nahoru

© Národní archiv
Poslední změna této stránky v dubnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.