O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy), jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění

Projekt výzkumu a vývoje č. NA 3671/2007-12

Národní archiv úspěšně obhájil projekt. Hodnotící komise ocenila především komplexní zpracování problematiky zpřístupnění fotografických archiválií a také to, že se na jeho zpracování podíleli odborníci různých profesí.

Jedním z výstupů projektu je server s katalogem skleněných negativů: http://digi.nacr.cz/grant8/.

Výzkumná zpráva projektu

Přílohy výzkumné zprávy:

 1. Atlas poškození
 2. Manuál pro obsluhu
 3. Oponentský posudek 1
 4. Oponentský posudek 2

Cestovní zprávy:

 1. Zpráva ze služební cesty do Dánska, 30. října – 2. listopadu 2007 (0,8 MB)
 2. Zpráva ze služební cesty do Bratislavy, 4. – 7. listopadu 2007 (0,2 MB)
 3. Zpráva ze služební cesty do Tábora, 23. ledna 2008 (0,13 MB)
 4. Zpráva ze služební cesty na Slovensko – Summer school Getty, 20. července – 9. srpna 2008 (0,9 MB)
 5. Zpráva ze zahraniční služební cesty do Stockholmu a Arninge (Švédsko), 13.–17. října 2008 (1 MB)
 6. Zpráva ze zahraniční služební cesty do Lublaně (Slovinsko), 3.–7. listopadu 2008 (1,3 MB)
 7. Zpráva ze služební cesty na Slovensko – Summer school 2, 20. - 31. července 2009 (0,5 MB)