O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě

Projekt výzkumu a vývoje Ministerstva vnitra VE20072009004

Projekt, zakončený úspěšně obhajobou dne 21. dubna 2010, se zabýval problémem standardizace archivního popisu a jeho vazeb na standardy používané ostatními paměťovými institucemi – muzei a knihovnami. Cílem bylo také srovnat mezinárodní standardy (zejm. ISAD(G), ISAAR(CPF), EAD, EAC a METS) s datovými zdroji a standardy archivů v ČR a pokusit se o vytvoření jednotné platformy pro výměnu dat. Zároveň byla řešena problematika prezentace archivních metadat (popisů archiválií) a digitalizovaných archiválií veřejnosti dálkovým přístupem. Důraz byl kladen na zpřístupnění archivních pomůcek a archiválií veřejnosti včetně provázání informací s knihovnami a muzei. V rámci projektu vznikly i překlady důležitých mezinárodních archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a diskusní návrh nových Základních pravidel pro zpracování archiválií.

Základní údaje o projektu v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=VE20072009004

Závěrečná zpráva projektu (shrnutí, finanční údaje)

Přílohy výzkumné zprávy:

 1. ISAD(G). Všeobecný mezinárodní standard pro archivní popis – ISAAR(CPF). Mezinárodní standard pro archivní autoritní záznamy korporací, osob a rodů.
 2. Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy.
 3. Význam Anglo-amerických katalogizačních pravidel v archivnictví a použití standardu MARC k vyjádření archivního popisu. Předáno k uveřejnění Archivnímu časopisu.
 4. OAI-PMH pro začátečníky.
 5. Autoritní záznamy a jejich využití v archivnictví. Předáno k uveřejnění Archivnímu časopisu.
 6. K problematice zpracovávání osobních údajů pro účely ochrany práva autorského, resp. majetkových práv s ním souvisejících, a pro účely vedení záznamů pro účely komunikace a nabídky služeb s využitím tzv. „národních autorit“ (zdroje, účel a doba zpracovávání osobních údajů).
 7. Problematika archivního popisu a její standardizace v anglosaských a francouzských odborných časopisech v letech (1998) 2000 – 2008. Předáno k uveřejnění Archivnímu časopisu.
 8. Analýza archivních pomůcek zveřejněných prostřednictvím Internetu. Předáno k uveřejnění Archivnímu časopisu.
 9. The EAD Cookbook – 2002 Edition. Dokumentace ke standardu Encoded Archival Description.
 10. Příklady popisů archivů příslušného typu jako instituce uchovávající archiválie.
 11. Původci - komentář k stávajícímu stavu.
 12. Cestovní zprávy zahraničních studijních cest uskutečněných v rámci projektu v letech 2007-2009.
 13. Prezentace uskutečněné v rámci projektu v letech 2007-2009.
 14. Archivní pomůcka „Archiv města Košíře (1808) 1895–1922“ (autor obsahu Jana Konvičná) ve standardu dle EAD v XML formátu.

V souvislosti s projektem vznikly aplikace, na které je odkazováno v textu:

Generátor archivních pomůcek k prohlížení a k indexování webovými vyhledávači: http://web.nacr.cz/pomucky/

na začátek stránky»