O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Archiv akcí a výstav


Výstavy a akce v roce 2010


Konference Co po nás zbude

Datum konání: 30.09. 2010
Čas: 9.30
Místo: Kinosál Národního archivu, Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: Ing. M. Kunt (NA)

Seminář k digitalizaci matrik

Datum konání: 02.11. 2010
Čas: 9.00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Lenka Matušíková (NA)

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010

Datum konání: 01.-02.12. 2010
Čas: 9.30
Místo: Kinosál Národního archivu, Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. E. Benešová (NA)

 

Výstavy a akce v roce 2009Projekce legionářských filmů - Českoslovenští dobrovolníci ve světové válce 1914 - 1918 (tvůrci neuvedeni, 1926) 75 min

Datum konání: 08.01. 2009
Čas: 16.30
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Lenka Linhartová (OASSS), PhDr. E. Benešová (NA)

Výstava - EXPO ´58. Příběh československé účasti na Světové výstavě v Bruselu

Datum konání: 5.1.–30.4. 2009
Čas: po objednání
Místo: Výstavní sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. E. Benešová (NA), Mgr. K. Šimůnková (NA)


Seminář - Návrh metodických pravidel pro zpracování deskových negativů v archivech. Terminologie.

Datum konání: 1. - 19.4. – bude upřesněno
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. E. Benešová (NA)


Mezinárodní konference - DLM FORUM

Datum konání: 21.-22.04. 2009
Místo: Kinosál a přednáškové sály Národního archivu
Garant akce: PhDr. Lenka Linhartová (OASSS), PhDr. E. Benešová (NA)


Mezinárodní konference - Konference EBNA

Datum konání: 23.-24.04. 2009
Místo: Kinosál a přednáškové sály Národního archivu
Garant akce: PhDr. Lenka Linhartová (OASSS), PhDr. E. Benešová (NA)


Seminář - Datové schránky a spisová služba

Datum konání: 14.05.2009
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Ing. M. Kunt (NA)


Výstavy a akce v roce 2008Výstava: Osudové osmičky – rok 1948

Datum konání: únor - březen 2008
Místo: Hala Národního archivu v Praze - Chodovci


Konference k únoru 1948

Datum konání: 19. 2.- 20.2. 2008
Čas: bude upřesněno
Místo: bude upřesněno
Garant akce: PhDr. Zdena Kokošková (NA)


Výstava: Osudové osmičky – rok 1848

Datum konání: duben - červen 2008
Místo: Hala Národního archivu v Praze - Chodovci


Slavnostní prezentace faksimile Stížného listu české a moravské šlechty proti upálení M. Jana Husa

Datum konání: 25. 6. 2008
Čas: 14.00 - 16.00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Alena Pazderová (NA)


Výstava: Osudové osmičky – rok 1968

Datum konání: srpen - září 2008
Místo: Hala Národního archivu v Praze - Chodovci


Výstava: Osudové osmičky – rok 1938

Datum konání: září - říjen 2008
Místo: Hala Národního archivu v Praze - Chodovci


Výstava: Osudové osmičky – rok 1918

Datum konání: říjen - listopad 2008
Místo: Hala Národního archivu v Praze - Chodovci


Konference: Co po nás zbude

Datum konání: 23. 9. 2008
Čas: cca 09.00 - 15.00
Místo: Hala Národního archivu v Praze - Chodovci
Garant akce: Ing. Miroslav Kunt (NA)


Výstava: Expo Brusel 1958

Datum konání: září - listopad 2008
Místo: Výstavní sál Národního archivu


Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

Datum konání: 3.12. - 4.12.2008
Čas: od 9.30
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Emilie Benešová (NA)
Program konference a přihláška k účasti je k dispozici na http://skip.nkp.cz.


Výstavy a akce v roce 2007Přednáška - „Projekty záchrany architektonického a písemného dědictví Irácké republiky“

Datum konání: 30. 1. 2007
Čas: 10.00 – 13.00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Roman Straha (NA Praha)


Přednáška - Muzejní zákon a archivnictví (RNDr. Jiří Žalman - Ministerstvo kultury)

Datum konání: 08. 03. 2007
Čas: 10.00 – 14.00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Mgr. Jan Kahuda (NA Praha)


Valná hromada České archivní společnosti

Datum konání: 20. 03. 2007
Čas: 09.00 – 14.00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Mgr. Jan Kahuda (NA Praha)


Přednáška "Digitální média"

Datum konání: 29. 05. 2007
Čas: 10.00 – 14.00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Mgr. Jan Kahuda (NA Praha)


Archive Verlage – prezentace projektu faksimilové edice o českých zemích

Datum konání: 27. 06. 2007
Čas: bude upřesněno
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Eva Drašarová (NA)


Konference "Co po nás zbude"

Datum konání: 18. 9. 2007
Čas: 9,00 - 15,00 hod.
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Ing. Miroslav Kunt (NA Praha)


Prezentace projektu Monasterium

Datum konání: 10. 10. 2007
Čas: 13.00-16.00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Alena Pazderová (NA)


Setkání se seniory NA

Datum konání: 14. 11. 2007
Čas: 14.00
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Jaroslav Bubeník (NA)


Školení spisové služby pro odbory MVČR

Datum konání: 19. 11. - 21. 11. 2007
Čas: bude upřesněno
Místo: Kinosál sál Národního archivu
Garant akce: Dr. Úlovec, Ing. Macek (MV-OAS)


Konference "Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007"

Datum konání: 5.12 - 6.12. 2007
Čas: bude upřesněno
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Emilie Benešová (NA Praha)


Mikulášská besídka

Datum konání: 7. 12. 2007
Čas: 14.00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Jaroslav Bubeník (NA)


Výstavy a akce v roce 2006


Výstava „Neznámá sbírka pohlednic následníka trůnu“

Datum konání: 11. 02.- 10. 03. 2006 (pondělí zavřeno)
Vernisáž: 10. 2. 2006 v 17.00 hod ve výstavním sále a v hale
Čas: 10.00 – 17.30
Místo: Výstavní sál Národního archivu
Garant akce: B. Indra (SOA Praha)

Výroční schůze ČIS

Datum konání: 21.02. 2006
Čas: 10.30 – 16.00
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. L. Matušíková (NA)
Dokumenty k akci:
pdf icon Program schůze» (PDF soubor, 8 kB)
rtf icon Program schůze» (RTF soubor, 8 kB)

Prameny k dějinám Francie v Národním archivu - seminář

Datum konání: 16.03.2006
Čas: 10.00-13.00
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. H. Nováčková, Mgr. J. Kahuda (NA)

Valná hromada ČAS

Datum konání: 21.03.2006
Čas: 9.00- 14.00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Mgr. J. Kahuda (NA)

Výstava "Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny ve vybraných archivních dokumentech"

Datum konání: 21. 04. – 21. 05. 2006 (pondělí zavřeno)
Vernisáž: 20. 04. 2006 od 16.00 hod ve výstavním sále a v hale
Čas: 10.00 – 17.30
Místo: Výstavní sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Alena Pazderová (NA)
Dokumenty k akci:
html icon Informace o výstavě» (HTML dokument, 7 kB)
html icon Fotografie z vernisáže výstavy» (HTML dokument, 8 kB)

Doprovodná akce k výstavě - přednáška Dvůr Karla IV. v roce 1361 v erbech na hradu Laufu u Norimberka

Datum konání: 20.04.2006
Čas: od 17.00
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Přednáší: PhDr. Vladimír Růžek (AS MV ČR)
Garant akce: PhDr. Alena Pazderová (NA), PhDr. Vladimír Růžek (AS MV ČR)

Zasedání historickodokumentační komise Českého svazu bojovníků za svobodu

Datum konání: 24.04.2006
Čas: od 10.00
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PdDr. Jiří Křesťan (NA)

Doprovodná akce k výstavě - přednáška Karel IV. a jeho sbírka sv. relikvií

Datum konání: 27.04.2006
Čas: od 17.00
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Přednáší: Mgr. Libor Gottfried (NA)
Garant akce: PhDr. Alena Pazderová (NA), Mgr. Libor Gottfried (NA)

Projekce filmů:
1. Klenot Koruny české. Bohatství českých a moravských archivů.
2. Slavnostní otevření Archivního areálu v Praze na Chodovci dne 25. 9. 2001.
3. Poklady Státního ústředního archivu

Datum konání: 27.04.2006
Čas: od 16.30 - 18. 00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Emilie Benešová (NA), Miloš Vacek (NA)
Dokumenty k akci:
html icon Informace o akci» (HTML dokument, 8 kB)

Doprovodná akce k výstavě - přednáška Kaple sv. Kříže – výklad výzdoby

Datum konání: 04.05.2006
Čas: od 17.00
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Přednáší: Mgr. Libor Gottfried (NA)
Garant akce: PhDr. Alena Pazderová (NA), Mgr. Libor Gottfried (NA)

Doprovodná akce k výstavě - přednáška Heraldická symbolika českých Lucemburků

Datum konání: 11.05.2006
Čas: od 17.00
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Přednáší: Mgr. Pavel Sedláček (NA)
Garant akce: PhDr. Alena Pazderová (NA), Mgr. Pavel Sedláček (NA)

Doprovodná akce k výstavě - přednáška Karel IV. a korunovační klenoty

Datum konání: 18.05.2006
Čas: od 17.00
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Přednáší: Mgr. Libor Gottfried (NA)
Garant akce: PhDr. Alena Pazderová (NA), Mgr. Libor Gottfried (NA)

Den dětí

Datum konání: 01.06. 2006
Čas: od 15.00
Místo: Kinosál + venkovní prostory
Garant akce: Blanka Hnulíková (NA)
Dokumenty k akci:
html icon Informace o akci» (HTML dokument, 7 kB)

Piaristický seminář

Datum konání: 05.06. 2006
Čas: bude upřesněno
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Václav Bartůšek (NA)

Konference - Co po nás zbude

Datum konání: 18.09. 2006
Čas: 9.00 - 15.00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Ing. Miroslav Kunt (NA)


Dokumenty k akci:
html icon Informace o akci (HTML dokument)» 

Předání pamětních medailí

Datum konání: 02. 10. 2006
Čas: bude upřesněno
Místo: Kinosál a přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. V. Babička, AS MV ČR

Kolokvium - Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním

Datum konání: 26. - 27.10. 2006
Čas: 9.00 - 10.00 (prezence)
Místo: Přednáškový sál (Kinosál) Národního archivu
Garant akce: PhDr. Eva Drašarová (NA)


Dokumenty k akci:
html icon Informace o akci (HTML dokument)» 

Seminář o klimatizaci v institucích pečujících o kulturní dědictví

Datum konání: 21. 11. 2006
Čas: 10.00 - 16.00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Eva Drašarová (NA)

Vernisáž výstavy fotografií Svazu českých fotografů

Datum konání: 22. 11. 2006
Čas: 18.00
Místo: Hala a výstavní sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Emilie Benešová (NA)

Setkání s důchodci

Datum konání: 23. 11. 2006
Čas: 14.00
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Jaroslav Bubeník (NA)

Výstava fotografií Svazu českých fotografů

Datum konání: 23. 11. 2006 - 20. 12. 2006
Čas: 10.00 - 17.30
Místo: Výstavní sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Emilie Benešová (NA)

Konference - Postavení, organizace a financování sportu v České republice

Datum konání: 24. 11. 2006
Čas: 10.00 - 20.00
Místo: Kinosál a hala Národního archivu
Garant akce: Dr. Jaromír Vodehnal, Český olympijský výbor, Odbor sportu MV ČR

Hodnocení grantového úkolu "Výzkum perzekuce čs. občanů v SSSR (1918-1956)"

Datum konání: 30. 11. 2006
Čas: bude upřesněno
Místo: Přednáškový sál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Mečislav Borák, ÚSD AVČR, PhDr. Stanislav Kokoška, ÚSD AVČR

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2006

Datum konání: 05. 12. 2006 - 06.12.06
Čas: 5. 12 9.30 - 15.50, 6. 12. 9.00 - 15.00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: PhDr. Emilie Benešová (NA)

Vyhlášení nejlepších sportovců resortu MV za rok 2006

Datum konání: 15. 12. 2006
Čas: 14.00 - 19.00
Místo: Kinosál Národního archivu
Garant akce: Dr. Jaromír Vodehnal, Český olympijský výbor, Odbor sportu MV ČR


Výstavy a akce v letech 2000 - 2005

Informace o výstavách a akcích, které se v Národním archivu uskutečnily v předchozích letech jsou k dispozici v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou v této části zaručeny!

 Ukázat archiv akcí a výstav» (HTML dokument)

na začátek stránky»

Související informace v dalších rubrikách webu


Výstavní a propagační činnost v Národním archivu v retrospektivě