O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče
Aktuálně

Ohlédnutí za výstavou Mistr Jan Hus a jeho doba

Ohlédnutí za výstavou Mistr Jan Hus a jeho doba
Více   »

Národní archiv a Národní muzeum si Vás dovolují pozvat na tematické workshopy

 

Národní archiv ve spolupráci s Národním muzeem v Praze – Náprstkovým muzeem, připravuje pro archiváře, dokumentátory, kurátory a další pracovníky paměťových institucí, kteří pečují o fotografické fondy a sbírky dva tematické workshopy, týkající se identifikace a problematiky dlouhodobého uchovávání fotografických archiválií.

Pozvánka na první workshop

Pozvánka na druhý workshop

DALŠÍ ZPRÁVY Z NÁRODNÍHO ARCHIVU
Národní archiv zpřístupnil on-line mapy III. vojenského mapování ( 1888–1951) 1:25 000 a 1:75 000,

a to prostřednictvím jednoho z výstupů projektu – Virtuální mapové sbírky.Více   »
Nový Badatelský řád Národního archivu

Od 1. září 2015 vstupuje v platnost nový Badatelský řád Národního archivu a také Ceník výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb Národním archivem.

Badatelský řád   »
Sazebník   »
Nová metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě

Metodika je primárně určena k využití archivům, které plní povinnosti dle archivního zákona. Ostatní paměťové instituce mohou tuto metodiku nebo její části fakultativně využít v rámci svých činností v oblasti péče o svěřené sbírky.

Více   »

Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu
Fond "Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu" je zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Monasterium.net. Virtuální archiv listin střední Evropy.

Ilustrační foto Pražské pobytové přihlášky (1850-1914)
Projekt digitalizace pražských pobytových přihlášek z let 1850-1914.

Ilustrační foto První světová válka – negativy
Fond "První světová válka - negativy" je od října 2009 zpřístupněn dálkově veřejnosti.

Ilustrační foto Soupis židovského obyvatelstva v Čechách 1723-1811

 

Webové expozice a publikace

Pracovali pro Říši ...
Výstava z roku 2010

... A zůstali věrni Československé republice.
Předpisy týkající se antifašistů v Československu.

Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech 1933-1948
Výstava z roku 2007 

Osudové osmičky
Cyklus výstav připravený k výročí v roce 2008