Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Státní ústřední archiv v Praze
Plán akcí v 1. pololetí 2002


Archivní správa Ministerstva vnitra
Státní ústřední archiv v Praze
Archiv Ministerstva vnitra

 1. Valná hromada České archivní společnosti.
  Garantem je dr. Hradecká (Státní oblastní archiv v Praze).
  Termín konání: 26. březen 2002
  Místo konání: konferenční sál SÚA

  Okruh zájemců: členové ČAS
 2. Pracovní seminář - "Katalogizace sfragistického materiálu: pečeti, pečetidla, odlitky v archivech ČR - současný stav"
  Odborný garant dr. Růžek, Archivní správa MV ČR. Další příspěvky přednesou: prof. Hlaváček, dr. Müller, dr. Šimek, dr. Sedláčková, dr. Beránková a řada dalších. Příspěvky jsou zaměřeny k problematice popisu a katalogizace sfragistického materiálu, který je uložen ve fondech a sbírkách uložených na území ČR. Součástí je praktická ukázka software (dr. Růžek).
  Termín konání: 9. duben 2002 v 10.00 hod.
  Místo konání: konferenční sál SÚA

  Okruh zájemců: archivy všech stupňů, muzea, galerie
 3. Konference "CULTIVATE". Cultivate je pan-evropská síť pro digitalizaci kulturního dědictví společnosti, uloženého mj. i v archivech, muzeích, galeriích a v dalších nekomerčních institucích.
  Garantem za SÚA je PhDr. E. Benešová.
  Termín konání: 16. duben 2002
  Místo konání: konferenční sál SÚA

  Okruh zájemců: archivy, muzea, galerie, knihovny, profesní organizace atd.
 4. Vernisáž výstavy "Miroslav Jodas, fotograf"
  Jedná se o výstavu fotografií známých osobností, které stály před objektivem známého fotografa, člena 1. českého fotoklubu Nekázanka, jehož archivní fond je uložen v SÚA. Výstava potrvá do konce června 2002.
  Termín konání: 14.5. 2002 v 18.00 hod.
  Místo konání: výstavní sál SÚA

  Okruh zájemců: laická i profesní (fotografové, archiváři) veřejnost
 5. Pracovní seminář"Archivy a ochrana osobních údajů"
  Přednáška a diskuse na téma ochrany osobních údajů a aplikaci zákona č. 101/2000 Sb. v archivech zejména s ohledem na předkládání archiválií. Přednáší odborníci z Úřadu pro ochranu osobních údajů a z archivní správy MV. Termín konání: 23.5. 2002 v 10.00 hod.
  Místo konání: konferenční sál SÚA

  Okruh zájemců: archivy, muzea, knihovny, další informační pracoviště
 6. Seminář "Informační systém Státního ústředního archivu"
  Prezentace informačního systému SÚA: intranet SÚA, elektronický přehled fondů, elektronické archivní pomůcky, informační systém badatelny, knihovnický informační systém
  Termín konání: 30.5. od 9.30 hodin
  Místo konání: konferenční sál SÚA

  Okruh zájemců: archivy, muzea, knihovny, další informační pracoviště, badatelé
 7. Přednáška k problematice uplatňování mezinárodních standardů pro popis archiválií.
  Odborný garant dr. Gregorovičová - za spoluúčasti Archivní správy MV ČR, pobočky České informační společnosti při Státním ústředním archivu v Praze a České archivní společnosti. Je v jednání - hlavní referát Stefano Vitali "Využití mezinárodních standardů ISAD(G) a ISAAR(CPF) pro popis archivních fondů ve Státním archivu ve Florencii" a Francesca Klein "Digitalizace fondů Mediceo avanti il Principato a l'archivio Diplomatico ve Státním archivu ve Florencii". Další referáty ze strany SÚA a případně dalších institucí.
  Cílem konference je objasnit na základě zkušeností z praxe používání mezinárodních standardů a jejich případnou aplikaci na české poměry.
  Termín konání: 20. červen 2002 v 10.00 hod.
  Místo konání: konferenční sál SÚA

  Okruh zájemců: archivy, muzea, knihovny

© Ministerstvo vnitra ČR - Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna v dubnu 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.