Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo NA Národníarchiv Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Ukázka záznamů archivní pomůcky
Zpracování archiválií a archivní pomůcky

Aby bylo možné archiválie uložené v archivu využívat, je nezbytné je především rozdělit podle metodických zásad na archivní fondy a sbírky. Archiválie v rámci jednotlivých archivních fondů a sbírek potom archiváři upořádají podle zvoleného třídícího schématu.
K takto uspořádanému archivnímu fondu (sbírce) se v archivu vytvářejí různé druhy archivních pomůcek poskytujících informace o archiváliích, jejich obsahu a o fondu samém.

Nejčastějším druhem archivní pomůcky je inventář. Obsahuje úvod, kde je vylíčen vývoj a postavení původce archivního fondu, dějiny fondu a jeho zpracování. V inventáři jsou dále vlastní inventární záznamy, zachycující různě podrobně obsah archiválií nebo jejich skupiny a konečně abecední rejstřík(y) věcný, zeměpisný, jmenný aj., odkazující na inventární záznamy.
K podrobnějšímu popisu obsahu jednotlivých archiválií slouží tzv. katalog, jehož forma je obdobná úpravě inventáře.
Určité archivní pomůcky mohou popisovat i více archivních fondů (sbírek) nebo jejich částí - např. sdružený inventář, tématický katalog.
U některých archivních fondů lze vyhledávat požadované archiválie také pomocí původních registraturních pomůcek, které jsou součástí fondu, a které se uvádí v příslušných pomůckách archivních.

Teprve pokud má archivní fond (sbírka) vyhotovenou a schválenou archivní pomůcku, považuje se za přístupný bez omezení, nestanovuje-li příslušný právní předpis nebo dohoda s původcem archiválií jinak.

K souhrnné orientaci po archivních fondech (sbírkách) Státního ústředního archivu slouží:

Nahoru

© Národní archiv
Poslední změna této stránky v dubnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.