Osmièky v èeských dìjinách
1968

Úvod 1/6

V průběhu 60. let 20. století bylo československé politické vedení v čele s prvním tajemníkem ústředního výboru KSČ a prezidentem republiky Antonínem Novotným nuceno přistoupit
k liberalizaci režimu. Stalo se tak především pod tlakem částečné destalinizace probíhající
v Sovětském svazu. Tato liberalizace však byla vnímána jako nedostatečná. Vůči autoritativnímu způsobu vládnutí A. Novotného sílila domácí opozice, a to i uvnitř komunistické strany. Neúspěch při řešení hospodářské krize, ostré spory se Slováky a střety s představiteli kulturní scény, inteligence a studentů nakonec vedly 5. ledna 1968 k jeho odvolání z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ.