Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze zahraniční služební cesty do Slovinska (1999)
Jan Krlín


Služební cesta se uskutečnila ve dnech 3.-9. 10. 1999 v rámci kulturní dohody mezi českým Ministerstvem vnitra a slovinským Ministerstvem kultury (Ministrstvo za kulturo) z roku 1995. Účelem cesty bylo studium materiálů týkajících se česko-slovinských vztahů za 1. světové války. Druhým bodem byla otázka projednání výměny kopií některých inventářů 2. oddělení Státního ústředního archivu (dále SÚA) za obdobné inventáře. Jednalo se především o inventáře rakouských ministerstev do roku 1918. Studoval jsem fond Jugoslovanski poslanski klub, v němž jsem pokračoval ve svém výzkumu z minulého roku. Dále jsem se zabýval fondem c. kr. Ministrstvo za notranje zadeve - konkrétně kartony č. 26, 27, 28 a 31, v nichž jsem si vytipoval sg. týkající se jihoslovanského hnutí za první světové války. Zajímavé materiály jsem si průběžně objednával na kopírování

Při jednání s ředitelem archivu mag. V. Žuměrem ve čtvrtek 7. a v pátek 8. října byla domluvena výměna kopií inventářů některých tzv. vídeňských fondů ve Slovinsku spolu s kopiemi slovinských fondů vztahujících se k první světové válce za kopie některých našich fondů. Pan ředitel byl při jednáních velice vstřícný a řekl, že kopie inventářů dle kapacitních možností jejich archivu zašlou zhruba do měsíce. Na výměnu by si vybral buď on sám, při eventuelní návštěvě Prahy příští rok, nebo slovinští archiváři, kteří přijedou, inventáře, jejichž xerokopie by byly přínosné pro slovinskou stranu. Výměna inventářů by mohla být počátkem další rozsáhlejší spolupráce mezi oběma archivy.

Z darovaných publikací SÚA zaujala slovinskou stranu kniha J. Němečka, M. Tejchmana, I. Šťovíčka a H. Nováčkové: Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních v letech 1939-1943, 1. díl. Velice dobré jméno má ve Slovinsku sborník SÚA Paginae Historiae. Mladý slovinský historik mag. B. Gorec mne též požádal o zprostředkování možnosti publikace jeho výzkumů o listinách českého původu v některém z dalších čísel tohoto sborníku. Mezi písemnými materiály, které se mi na této služební cestě podařilo získat, je třeba uvést xerokopie archivních dokumentů z fondu Jugoslovanski poslanski klub na Dunaju - Dunaj a především c. kr. Ministrstva za notranje zadeve. Kopie je v každém případě možno využít minimálně v činnosti 2. oddělení SÚA.

V Archivu Republike Slovenije jsem také dále obdržel publikaci Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787 (1804) - opisy, díl 3, 4. Jedná se o Josefské vojenské mapování Slovinska.Z Archivu republike Slovenije ještě zašlou 5. díl, který vyjde v listopadu. Dále jsem získal knihu Ljube Dornik Šubej: Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo (Skupina Obrana národa ve Slovinsku). Jedná se o publikaci pojednávající o hnutí odporu ve Slovinsku za 2. světové války. Také jsem obdržel nově vydaný informativní přehled o Archivu republike Slovenije. Všechny materiály jsem předal knihovně SÚA.

Z časových důvodů jsem nestačil všechny materiály prostudovat tak podrobně jak bych potřeboval. Především se to týká fondů c. kr. Ministrstvo za notranje zadeve, Děželna vlada v Ljubljani - Zemská vláda v Lublani (186l-1918), nebo Deželno predsednictvo za Kranjsko - Prezídium zemské vlády v Kraňsku, období 1914-1918.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.