Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze studijní cesty do Rakouska v rámci projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky ve dnech 3. - 12.12. 2001
PhDr. Eva Drašarová,CSc.; Mgr. Roman Horký


Partnerská instituce:

Österreichisches Staatsarchiv in Wien
Österreichische Nationalbibliothek Wien
Universität Wien

Účel cesty:

Do Vídně jsme odcestovali až v pondělí dopoledne, neboť členové výzkumného týmu jsou vázáni buď služebními povinnostmi nebo rozvrhem výuky. Studijní pobyt jsme jako obvykle připravili faxovými objednávkami pro obě oddělení, jež přichází pro výše uvedený projekt v úvahu. Pro první studijní dny jsme objednali bez bližší předběžné znalosti několik kartonů z pozůstalosti Richard Bienerth v Haaus-, Hof- und Staatsarchiv (dále HHStA) a další kartony z Ministerstva zahraničních věcí, části Politisches Archiv I, jakožto pokračování úředního výzkumu bohemik nevrácených po roce 1945 do tehdejšího Československa. Takováto příprava a dělba zájmu je nezbytná vzhledem k poměrům, které v Rakouském státním archivu panují. Sanační práce v HHStA umožňují studium v provizorní studovně v Schenkenstrasse 4 jen tři dny v týdnu a včasné objednání archiválií pouze dvakrát týdně. Kartony z fondu Ministerstvo zahraničních věcí se obvykle expedují z mateřského skladiště HHStA do centrální studovny v hlavní budově Rakouského státního archivu na Erdbergu (Nottendorfer Gasse 4). Nebyly však k dispozici z nepochopitelných důvodů pro všechny, byť byly výslovně objednány. Nová objednávka byla učiněna telefonicky po konzultaci s ředitelem HHStA prof. Auerem. Kartony k našemu překvapení a velké spokojenosti byly dány k dispozici v Schenkenstrasse, byť v omezeném množství. Bylo nám dokonce umožněno zde studovat i v zavírací den. Všechny fondy jsme pak měli pohodlně v jedné studovně, nedaleko všech důležitých knihoven. Centrální studovna nefungovala snad kvůli nefungujícím výtahům. Kontinuitně pak probíhal výzkum v dalších pozůstalostech – Baernreither a Marchet.
K našim úkolům patřilo i vyzvednutí a zaplacení elektrografických kopií archiválií objednaných při předchozích služebních i grantových pobytech.
Další povinností se stal nákup knih plánovaný z grantových prostředků. Po konzultacích s knihovnou Státního ústředního archivu v Praze jsme vytypovali tituly, na které již se nedostaly prostředky pro nákup a jež jsou důležité pro historický výzkum 19. století. Volili jsme též s ohledem na absenci některých odborných prací zahraničních autorů vůbec v České republice. Předběžná výměna informací elektronickou poštou s vídeňským renomovaným knihkupectvím Kupitsch alespoň částečně usnadnila čekání na objednané svazky. Získali jsme 12 svazků v hodnotě sedm tisíc šilinků.
Nedílnou součástí studijního pobytu je vždy i rešeršní činnost v knihovnách. V našem případě jsme se zaměřili na Rakouskou národní knihovnu a odborné knihovny vídeňské univerzity. Navštívili jsme též parlamentní knihovnu, kde jsme byli ujištěni, že vedení neuvažuje o digitalizaci stenografických protokolů Říšské rady (na rozdíl od protokolů českého zemského sněmu, jež jsou již k dispozici na Internetu). Navázané kontakty budou předány knihovně SÚA. Spíše profesionální zvědavost, než rešeršní povinnost, nás zavedla do studovny Městského a zemského archivu Vídeň. Nové prostory ve čtvrté věži bývalého plynojemu nabízí seriozní komfort archivářům i badatelům. Jistou nevýhodou hlavně pro badatelky je neexistence samostatného vchodu. Pro návštěvu archivu je nutno projít celým mondénním nákupním a společenským centrem, obdivovaným mnohými pro zdařilou architekturu přestavby. V archivu jsme měli možnost nahlédnout do malé výstavní prostory, přes kterou se prochází do světlé a prostorné studovny. Laické návštěvníky odfiltruje hned u vstupu prosklené informační a konzultační centrum, stále personálně zabezpečené. Poučení badatelé si mohou samostatně vyhledávat podklady pro výpůjčky archiválií ve volně dostupných lístkových kartotékách, obecný informační systém je k dispozici v archivním intranetu. K vlastním archivním pomůckám již internetové stránky nevedou – odkazují na volně prodejné tištěné pomůcky.
Společenské kontakty se tentokrát omezily na setkání s ředitelem HHStA, profesorem Auerem, a zprostředkované pozdravy generálnímu řediteli Rakouského státního archivu, profesoru Mikoletzkému.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

>