Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Chorvatsko, 6.-12. 10. 2002
Alexandra Blodigová, PhDr. Vladimír Růžek


Pomoc při pořádání krajanského archivu Svazu Čechů v Republice Chorvatsko

Cesta byla dojednána při loňské návštěvě PhDr.Vácslava Babičky a PhDr.Vladimíra Růžka. Archiv je umístěn ve vyhovující místnosti Českého domu v Daruvaru, kde bývala česká základní škola. Péčí o archiv byl pověřen pan Goran Hruška, člen historické komise Svazu Čechů a vedoucí pobočky v Požeze, která je oddělením Státního archivu v Slavonském Brodu.
Archiv dosud představovalo 49 kartonů archiválií utříděných do věcných skupin, včetně osobní pozůstalosti Otty Sobotky, k nimž však není, s výjimkou 10 kartonů, vypracován soupis. Našim úkolem bylo roztřídit a hrubě uspořádat archiválie uložené v cca 20 banánových krabicích. V průběhu pořádacích prací jsme zjistili, že úřední registratura Svazu Čechů, jeho předchůdců a též jednotlivých Českých Besed nemá žádný pevný registraturní systém podřízený spisovému plánu. Úřední písemnosti, pokud vůbec byly zapisovány do podacího protokolu, dostávaly pouze pořadové číslo v chronologické řadě. Archiválie dosud uložené v kartonech, jsou manipulovány do věcných skupin bez souvislosti a odkazu na chronologickou řadu jednacích čísel. Tato část fondu má charakter archivní sbírky. Systém umělé manipulace jsme museli zavést též pro neroztříděný materiál v krabicích. Během krátkého pobytu se nám s pomocí pana Hrušky podařilo vymezit fondy, veškerý materiál roztřídit do věcných skupin, uložit do kartonů a vypracovat soupis.
S postupem prací se seznámili i další členové historické komise Svazu Čechů, regionální historici prof. Josef Matušek a prof. Václav Herout, kteří náš přínos krajanům ocenili.
Příští pracovní návštěvy Daruvaru by měly být zaměřeny na podrobnější soupis archiválií Svazu Čechů směřující ke konečnému stupni inventárního zpřístupnění, kompletování fondů a další dokumentace.
Na zpáteční cestě nás přijal ředitel Národního archivu v Záhřebu dr. Kolanovič, který nás provedl secesní budovou archivu a ukázal nám archivní trezor s nejvýznamnějšími archiváliemi. Dr. Kolanovič ocenil přístup a pomoc české strany archivům menšin v zahraničí.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.