Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Německo - Bückeburg, Berlin, 9.6.-11.6.2002
BcA. Barbora Nováková, Benjamin Bartl, Lenka Bartlová


Prezentace firmy Neschen AG

Ve dnech 9.6.-11.6. 2002 proběhla prezentace technologie hromadného odkyselování archiválií a dalších produktů a služeb firmy Neschen AG. Prezentaci připravila firma Ceiba s.r.o. ve spolupráci s firmou Neschen. Účastníci měli možnost prohlídky výrobních provozů Werk II v Bückeburgu (SRN), Archivního centra Neschen tamtéž, restaurátorského pracoviště Dolnosaského státního archivu Bückeburg a Archivního centra Bundesarchivu v Berlíně.
V provozu Werk II v Bückeburgu pracují dva stroje na kontinuální ovrstvování folií. "Nekonečné” pásy papíru nebo plastové folie jsou opatřovány vrstvou adhesiva, hydrofobizovány nebo kašírovány podle účelu, ke kterému mají být použity. Vyrábí se zde mj. i folie Filmoplast R a Filmoplast P, využívané v omezené míře v restaurátorské praxi pro plošné resp. lokální zpevňování papíru. Jak příprava adhesiv tak i kvalita jejich nanášení jsou pečlivě kontrolovány. Jedná se o nejcennější část technologického know-how firmy-používá se cca 70 druhů adhesiv. Při výrobě nejsou používána rozpouštědla a proces tak nenarušuje životní prostředí. Sledovány jsou i změny vlastností hotové folie vlivem přirozeného i umělého stárnutí.
V Archivním centru Bückeburg je kromě dalšího stroje zmíněného typu umístěna expozice historie restaurování v Bückeburgu od roku 1889 (v podstatě firmy Neschen) a provoz, kde se odkyselují archiválie.
V "muzeu” jsou vystavena zařízení pro tepelnou laminaci, různé druhy folií určených pro správky dokumentů i knižních vazeb, pomůcky k jejich zažehlování apod. Byl tu také k vidění vyřazený odkyselovací stroj tzv. 1. generace, který pracoval na principu Bückeburské metody.
Fixace inkoustů, vlastní odkyselení dokumentu a jeho doklížení se provádělo ještě ve třech samostatných lázních. Jeho hlavní nevýhodou byla malá výkonnost, další pak nemožnost ošetření větších formátů než A4 a svislá poloha dokumentů během odkyselování.
V provozní části Centra pracuje jednak odkyselovací stroj 2. generace a jednak první mobilní verze odkyselovacího stroje C 900. Stacionární zařízení odkyseluje list po listu vodným roztokem hydrogenuhličitanu hořečnatého s přidáním klížidla na bázi éteru celulózy (metylcelulóza). Inkousty rozpustné ve vodě jsou předem zajištěny činidly Revin EL nebo Mesitol NBS, které je převedou na nerozpustné formy. Dokumenty procházejí lázněmi zavřeny v kovových rámech formátu A4 ve svislé poloze, podobně jako u stroje 1. generace. Po každé proceduře jsou dokumenty sušeny v horkovzdušné sušárně cca 10 min při 60°C. Výkon stroje je cca 800 listů za hodinu.
Mobilní verze pracuje na stejném principu. Zde však procházejí dokumenty pouze jednou lázní, ve které dochází k fixaci inkoustů, odkyselení papíru i jeho doklížení zároveň. Uvažuje se ještě o přidávání biocidního prostředku. Dokumenty procházejí lázní ve dvojitém kontinuálním sítu, které umožňuje odkyselení i větších formátů než A4. Z lázně vycházejí pod ostrým úhlem, což má minimalizovat mj. nebezpečí rozpití inkoustů. Dokumenty jsou sušeny v horkovzdušné sušárně a mezi vyhřívanými válci 4 min při 50-70°C. Případné dosušení se provádí v rotačním lisu s válci potaženými filci. Každý den se provádí test kvality lázně odkyselením zkušebních vzorků. Výkon mobilního stroje je cca 400 listů za hodinu, tedy zhruba poloviční. Odkyselení jednoho listu touto metodou stojí 1,01 EUR.
Před odkyselením se provádí selekce archiválií (proces není vhodný pro fotografie, archiválie napadené mikroorganismy aj.), provádí se správky větších trhlin (Filmoplastem P), archiválie se mechanicky čistí (wishabem) a foliují (razítkem).
Toto mobilní zařízení C 900 dodala firma Neschen již do řady archivů v několika evropských i asijských zemích.
Po prohlídce odkyselovacího provozu pánové K. Vogt a A. Ptack ve dvou přednáškách představili všechny produkty firmy Neschen týkající se restaurování archiválií i běžných knihařských oprav. U všech je kladen důraz na jednoduchou a rychlou aplikaci, finanční nenáročnost a universalitu použití, aby vyhovovaly filozofii hromadného restaurování a konzervace. Zdá se, že tento přístup vyhovuje většině archivů a knihoven v SRN. Zvláštní pozornost věnovali opět Bückeburské odkyselovací metodě. Plánuje se její další zdokonalení inspirované systémem vyvinutým Národní knihovnou ve Vídni pro vázané noviny. Archiválie budou odkyseleny vodnou cestou ve vakuu, poté prudce zmraženy a vysušeny vymražováním. Pracuje se také na vývoji hromadného dvoustupňového odkyselování knižních vazeb.
V Dolnosaském státním archivu absolvovali účastníci workshop "Hromadné restaurování map”. Tamější sbírky map jsou velice rozsáhlé - k restaurování je jich vyčleněno cca 25 000. Téměř všechny však vykazují obdobné poškození (nevhodné přelepy, praskání lakovaných podlepů, znečištění), a tak je možno uvažovat o hromadném restaurování. Odstraňování přelepů lepícími páskami se provádí rotační gumou po aktivaci adhesiva tepelnou pistolí, popř. organickými rozpouštědly. Mechanické nečistoty odstraňují houbami wishab nebo wallmaster. K odkyselování se používá Bückeburská metoda, ale vzhledem k formátu map se provádí ručně. S mapami se manipuluje ve srolovaném stavu, jako podpůrného materiálu se užívá plastového síta. Po odkyselení je mapa omyta vodou a starý podlep je sejmut. Mapa je vysušena v rotačním lisu s vyhřívanými filcem potaženými válci. Mapy jsou potom podlepovány plátnem kašírovaným z lícové strany ještě tenkým pevným (čajovým?) papírem podobné barvy, jakou má většina map. Ztráty se zpravidla jinak nedoplňují. Výkresy a plány provedené na pauzovacích papírech se za tepla laminují PE foliemi.
V Archivním centru Bundesarchivu v Berlíně (Dahlwitz-Hoppegarten) byl zprovozněn odkyselovací stroj 3. generace. Jedná se v současné době o nejdokonalejší zařízení pracující na principu Bückeburské metody. Na rozdíl od stroje 2. generace procházejí dokumenty lázněmi pouze jednou lázní a to ve dvojitém kontinuálním sítu pod ostrým úhlem podobně jako u mobilního zařízení; spojuje tedy výhody obou. Sušení se provádí s využitím podtlaku a na bubnových sušičkách. Po skončení procesu bývají archiválie ještě dosušovány a vyrovnávány ve vyhřívaném velkoformátovém hydraulickém lisu 20 min při 50°C. Výkon stroje je 60 000 listů formátu A4 při třísměnném provozu. O zásahu je pořízen protokol. V Bundesarchivu pracuje také druhá verze mobilního odkyselovacího stroje C 900. Její zdokonalení se týká především způsobu vedení dokumentů strojem, který je šetrnější než u první verze.
Závěr: Firma Nechen AG vyvinula efektivní metodu hromadného odkyselování papírových dokumentů. Kromě toho, že je nejnovější metoda odkyselování využívána v Bundesarchivu v Berlíně na velkokapacitní lince, byla vyrobena i mobilní jednotka C 900, pracující na stejném principu. Toto zařízení zakoupilo i několik archivů v zahraničí. Využití této technologie má určitá omezení. Není vhodná pro neutralizaci fotografií, některých druhů papírů (např. obsahujících oxid zinečnatý ), archiválií poškozených, mikrobiologicky napadených nebo rozměrnějších. Spolehlivost Bückeburské metody vzhledem k budoucnosti také dosud nebyla plně ověřena nezávislými laboratořemi.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.