Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Výroční zprávy NA
Dokumentační středisko Prora, Rujána (Německo), 29.7. - 31.7.2004
PhDr. Zdeňka Kokošková, Doc. PhDr. Jiří Kocian (ÚSD AV ČR), PhDr. Vojtech Čelko (ÚSD AV ČR),


Vernisáž výstavy Macht Urlaub a výstavy Sie mussten für das Reich arbeiten - tschechische Zwangsarbeiter in Deutschland.

Dokumentační středisko Prora na Rujáně financované nadací Nová kultura pracuje od svého založení v roce 1990 na projektech týkajících se zejména nacistické éry, se zvláštním zřetelem na dějiny práce a sociální dějiny ve zmíněném období. Nadace udržuje kontakt s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, který dohodl dočasnou instalaci výstavy o nuceném pracovním nasazení našich státních příslušníků v nacistickém Německu. Tato tématická výstava byla připravena ve spolupráci Státního ústředního archivu v Praze s ÚSD AV ČR a Kanceláří pro oběti nacismu ČNFB a proběhla na jaře letošního roku (1. 4. - 9. 5. 2004) ve výstavním sále archivního areálu na Chodovci s názvem Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války. Dokumentačnímu středisku byly poskytnuty skeny většiny dokumentů prezentovaných na pražské výstavě, celkovou grafickou úpravu a texty zajistili němečtí kolegové na základě podkladů z již zmíněné výstavy.
Vernisáž výstavy umístěné v prostorách komplexu KdF-Seebad Rügen, vybudovaném v období Třetí říše jako obrovské ozdravné středisko pro německé pracující, byla zahájena 30. července v 16.00 hodin. Zahájení výstavy pozdravila dopisem předsedkyně Křesťanskodemokratické strany Angela Merkelová a předseda Sociálně demokratické strany v Meklenbursku-Pomořansku ministr Dr. Till Backhaus. Dále vystoupil zemský předseda Socialistické strany Německa Peter Ritter a starosta města Binz Horst Schaumann, v jehož sousedství se komplex Prora nachází. Projev o nutnosti připomínat neustále veřejnosti různými formami hrůznou dobu nacismu přednesl Prof. Dr. Wolfgang Benz. PhDr. Zdeňka Kokošková hovořila o nuceném pracovním nasazení českého obyvatelstva v období druhé světové války a o shromažďování dokumentů k výstavě. Vernisáž ukončil svým vystoupením o potřebách mezinárodní spolupráce různých vědeckých institucí a nadací doc. PhDr. Jiří Kocian, zástupce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
Na slavnostním zahájení byli přítomni i pracovníci českého velvyslanectví v Berlíně, s nimiž jsme měli možnost diskutovat o problematice nuceného nasazení českých občanů i o případných možnostech využití prostor k výstavním i přednáškovým účelům na velvyslanectví v Berlíně. Samotná vernisáž byla hojně navštívena veřejností i zástupci médií.
Výstava umístěná na 26 tématických tabulích potrvá v Proře do října. Organizátoři počítají s jejím případným instalováním i na dalších místech Německa.

Nahoru

© Národní archiv v Praze
Poslední změna této stránky v květnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.