Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Výroční zprávy NA
Vídeň (Rakousko), 24.-28. 5. 2004; 19.-23. 7. 2004; 16.-20. 8. 2004; 18.-22. 10. 2004
Alexandra Blodigová, Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Tomáš Kalina


Zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni 1945-1990 a dalších archivních celků uložených v české škole ve Vídni.

Účel cesty:
Práce na projektu zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni 1945-1990 a dalších archivních celků uložených v české škole ve Vídni (vědecký projekt MZV ČR reg. č. RM 02/20/04 „Poválečný vývoj české menšiny v Rakousku na základě písemností Školského spolku Komenský ve Vídni“).

Část všeobecná:

Služební cesty se uskutečnily v rámci vědeckého projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR reg. č. RM 02/20/04 („Poválečný vývoj české menšiny v Rakousku na základě písemností Školského spolku Komenský ve Vídni“). Ubytování bylo poskytnuto v ubytovacím zařízení Velvyslanectví ČR, Penzingerstrasse 13-15. Doprava byla realizována částečně soukromým autem, částečně veřejnými dopravními prostředky (autobus, vlak). Cesty proběhly dle plánu a žádné problémy se při nich nevyskytly.

Část odborná:

Hlavním účelem cest bylo plnění zmíněného vědeckého projektu (řešitelé Alexandra Blodigová, Jan Kahuda, Vlasta Valeš) podle smluvního zadání MZV ČR ze dne 4. 5. 2004. Součástí projektu byla rovněž inventarizace veškerých písemností, které se nacházejí v budově české školy ve Vídni (Sebastianplatz 3). Projekt navázal na obdobný projekt z roku 2002, při kterém byl podobně inventarizován historický archiv Školského spolku Komenský z let 1872-1942 (1945).
V první fázi probíhalo shromáždění veškerých relevantních písemností, které se v budově školy nacházely, a jejich třídění. Celkem bylo vymezeno několik celků:

  1. vlastní archiv Školského spolku Komenský (1882) 1945-1990 (2002); celkem 45 kartonů + další dílčí části: stavební plány budov českých škol (15 kartonů); třídní katalogy (39 kartonů); popisné archy žáků českých škol (85 kartonů); mateřská škola Sebastianplatz (4 kartony); obecná a hlavní škola Sebastianplatz (18 kartonů); rodičovská rada (10 kartonů); osobní spisy zaměstnanců (68 kartonů)
  2. archiv Spolku Národní dům (19 kartonů)
  3. archiv Sdružení Čechů a Slováků v Rakousku (1 karton)
  4. archiv Divadelního spolku Vlastenecká omladina (8 kartonů)
  5. archiv Československého ústředního výboru ve Vídni (2 kartony)
  6. archiv Tělocvičné jednoty TJ Sokol I/V (10 kartonů + 2 kartotéky)
  7. archiv hotelu Bohemia, spol. s r. o. (48 kartonů)

Veškeré celky byly roztříděny podle umělého schématu respektující organizační strukturu původce, popř. abecedně. Písemnosti byly uloženy do nových kartonů. Ke všem celkům byly vyhotoveny podrobné soupisy včetně rejstříků. Celý archiv pak byl uložen v nově adaptované místnosti ve sklepních prostorách školy. V současné době je dokončován soupis (zejm. se pracuje na stručném úvodu k soupisu). Soupisy k fondu budou po obhajobě grantu na půdě MZV ČR k dispozici v SÚA, Archivu MZV a AS MV.
Celý projekt bude ukončen slavnostní prezentací dne 9. 12. 2004 v budově někdejší České dvorské kanceláře ve Vídni, součástí prezentace bude slavnostní přednáška prof. dr. Ivana Hlaváčka, CSc. na téma Český historik a vídeňské archivy.

Nahoru

© Národní archiv v Praze
Poslední změna této stránky v květnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.