Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Výroční zprávy NA
Vídeň (Rakousko), 3.6. - 6.6. 2004
PaedDr. Bohumír Brom


Konference „Österreichs Wirtschaftsbeziehungen mit den mittel- und südosteuropäischen Nachbarländern nach dem Zweiten Weltkrieg“.

Účel cesty:

  1. zúčastnit se mezinárodní konference „Österreichs Wirtschaftsbeziehungen mit den mittel- und südosteuropäischen Nachbarländern nach dem Zweiten Weltkrieg“
  2. přednést referát o možnostech studia archivních pramenů v českých archivech k problematice československo - rakouských hospodářských vztahů v letech 1945 - 1989
  3. účastnit se dalších přípravných prací na budoucím mezinárodním výzkumném úkolu.

Popis výsledků cesty:

Pátek 4. 6. :
Slavnostní zahájení konference provedli generální ředitel rakouských státních archivů Lorenz Mikoletzky a bývalý vicekancléř Rakouské republiky Erhard Busek.
Poté pokračovalo jednání podle programu 1. zasedáním věnovaným problematice hospodářských vztahů v teritoriu střední Evropy v historickém kontextu. Odpolední zasedání pak bylo zaměřeno na příspěvky osvětlující specifické rysy mezinárodně ekonomických kontaktů Rakouska se sousedními zeměmi po skončení 2. světové války.

Sobota 5. 6. :
Dopolední čas byl věnován problematice hospodářských vztahů Rakouské republiky se sousedními zeměmi, a to na základě konkrétního výzkumu archivních pramenů. V rámci tohoto 3. zasedání jsem vystoupil s příspěvkem na téma „ Der Zugang zu Quellen über tschechoslowakisch - österreichische Wirtschaftsbeziehungen zwischen 1945 und 1989 in tschechischen Archiven“.
Poslední část konference byla věnována neformální diskusi organizátorů s účastníky o možnostech další práce na tomto výzkumném projektu (viz vlastní téma konference). V tomto směru bylo dohodnuto zejména:

Přínos cesty (včetně dalších návrhů):

Nahoru

© Národní archiv v Praze
Poslední změna této stránky v květnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.