Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Výroční zprávy NA
Vídeň (Rakousko), 8.12. - 10.12. 2004
Alexandra Blodigová, Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Tomáš Kalina, Mgr. Monika Sedláková, Mgr. Milan Vojáček, Jan Edl (SOkA Tachov)


Prezentace vědeckého projektu
„Poválečný vývoj české menšiny v Rakousku na základě písemností Školského spolku Komenský ve Vídni"
.

Tato služební cesta uzavřela vědecký projekt „Poválečný vývoj české menšiny v Rakousku na základě písemností Školského spolku Komenský Vídeň", dotovaný z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR, který probíhal po celý rok 2004 (spoluřešitelé Jan Kahuda - Alexandra Blodigová - Vlasta Valeš). Jeho součástí bylo odborné zpracování archivu Školského spolku Komenský z let 1945-1990 a dalších archivních celků, které se nacházejí v budově české školy ve Vídni. Hrubý soupis je přílohou této zprávy, v současné době probíhá jeho konečná redakce a práce na úvodu. Na jaře 2005 proběhne závěrečná oponentura na půdě MZV ČR. Projekt tak uzavřel zpracování nejrozsáhlejšího archivu české menšiny v Rakousku, které bylo zahájeno již v roce 2002.
Projekt byl nyní ukončen slavnostní prezentací, která se uskutečnila dne 9. 12. 2004 v důstojném prostředí žlutého salónku budovy Nejvyššího správního soudu (kdysi budova České dvorské kanceláře) na náměstí Judenplatz v I. vídeňském okrese. Pořadateli prezentace byly České centrum ve Vídni, Školský spolek Komenský, Státní ústřední archiv v Praze a Vědecké fórum Češi ve Vídni. Prezentace se zúčastnilo asi 70 hostů z řad pracovníků ZÚ Vídeň, Českého centra ve Vídni, zástupců krajanské veřejnosti, pracovníků vídeňských archivů včetně generálního ředitele Rakouského státního archivu, pedagogů a studentů vídeňské univerzity (zejm. z Institutu für österreichische Geschichtsforschung a Institutu für Slawistik) ad.
V úvodu prezentace vystoupili s krátkými zdravicemi předseda Nejvyššího správního soudu Prof. dr. Clemens Jabloner, ředitel Českého centra ve Vídni ing. Marcel Sauer (zdravici přednesla jeho zástupkyně) a starosta Školského spolku Komenský ing. Karl Hanzl. Za Státní ústřední archiv v Praze vystoupil s velkým úspěchem PhDr. Tomáš Kalina, který ve svém projevu zdůraznil roli archivu při spolupráci s komunitami zahraničních Čechů a připomněl některé obecnější souvislosti projektu. Konkrétní informace doplnila spoluřešitelka a viceprezidentka Vědeckého fóra Češi ve Vídni ing. Vlasta Valeš, která se rovněž zhostila role moderátorky. Vyvrcholením celého večera pak byla slavnostní přednáška prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. z Univerzity Karlovy v Praze na téma Český historik a vídeňské archivy. Ve své přednášce prof. Hlaváček sledoval dosavadní formy kontaktů mezi českým historickým a archivním prostředím a Vídní a v závěru znovu apeloval na zřízení českého historického ústavu ve Vídni. Perspektivní možnosti spolupráce byly i předmětem následujících neformálních rozhovorů s rakouskými partnery. O celé akci přinese informace krajanský tisk, samostatná reportáž včetně interview s prof. Hlaváčkem bude zařazena do programu menšinového vysílání ORF.

Nahoru

© Národní archiv v Praze
Poslední změna této stránky v květnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.