Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Francie, 10.6.- 21.6.2003
PhDr. Helena Sedláčková, Ing. Jana Dernovšková


2. mezinárodní table ronde konzervátorů v Paříži

Ve dnech 12.-14.6. proběhl druhý mezinárodní "kulatý stůl" konzervátorů pečetí. Uspořádal jej Národní archiv v Paříži z podnětu sfragistické komise, která pracuje při Mezinárodní archivní radě. Navázalo se tak na první obdobné setkání, jež proběhlo v Madridu v roce 1995. Tématem letošního jednání bylo uložení voskových pečetí.
Osm příspěvků se snažilo přiblížit situaci v jednotlivých zemích. Z prvním příspěvkem (Historique des techniques de protection des sceaux des Archives nationales du Moyen Age a nos jours) vystoupila pracovnice dílny konzervace pečetí Národního archivu Agnés Prevostová. Shrnula způsoby ochrany pečetí zaznamenané v jejich archivu, a to od voskových misek, pergamenových a papírových sáčků, přes, u nás netypické, kroužky ze slámy, dále dřevěná a kovová pouzdra až po v nedávné době používané sáčky (saténové, hedvábné apod.) a poněkud kontroverzní překrývání pečetí "bublinkovou" umělohmotnou folií.
Další dva příspěvky přednesli zástupci Španělska, nejdříve Andres Serrano z Institutu španělského historického patrimonia v Madridu seznámil účastníky s výsledky projektu věnovaného výzkumu přitištěných pečetí z období katolických veličenstev (Les sceaux a l´epoque des rois catholiques). Milagros Gonzalezová vystoupila s retrospektivním příspěvkem o sfragistice a restaurování ve Španělském historickém archivu v Madridu (Archives historiques espagnoles: sigillographie et restauration). Poslední příspěvek (Recherches récentes sur la cire et le sceaux de cire: nature, fabrication et restauration) prvního dne jednání přednesl Chris Woods, konzervátor Bodleianovy knihovny v Oxfordu. Zaměřil se na výsledky výzkumu pečetního vosku, zvláště pak na jeho původ, výrobu a konzervování. Druhý den jako první vystoupila s příspěvkem (La situation de la conservation des sceaux de cire aux Archives d´Etat en Republique tcheque) Helena Sedláčková. Zaměřila se na stav konzervace pečetí ve státních archivech v České republice, včetně základní informace o síti státních archivů a o stavu v nich umístěných konzervačních dílnách. Součástí příspěvku byl i způsob uložení zpečetěných listin, přehled o zásadách a metodách konzervování pečetí a také možnosti výuky a vzdělávání konzervátorů. Jana Dernovšková se věnovala krystalizaci pečetí (La cristallisation des sceaux de cire), problému, který velmi zaujal ostatní účastníky, obzvláště ty, v jejichž zemích se tento jev objevuje (severní, střední, severozápadní Evropa).
Zbývající čtyři příspěvky měly jeden společný rys, soustředily se na způsob uložení dokumentů s přivěšenými pečetěmi, se zvláštním zřetelem na ochranu pečeti. Andrea Givannini, soukromý konzervátor ze Švýcarska, prezentoval různé způsoby uložení zpečetěných dokumentů, a to od obálek až po různé druhy krabic, s přihlédnutím na funkčnost a hlavně finanční náročnost řešení (La conservation préventive des sceaux de cire). Se zajímavým způsobem ochrany listin s více zavěšenými pečetěmi přišel Luca Becchetti, vedoucí konzervační dílny Tajného vatikánského archivu, a to tzv. dvouposchoďovým uložením pečetí (La conservation et le conditionnement des sceaux de cire aux Archives vaticanes: expérience méthodologique et matériaux utilisés). Neméně zaujala i průhledná umělohmotná krabice používaná pro přenos písemností či jejich vystavení. Kerstin Forstmeyerová, konzervátorka z Institutu pro konzervaci archivních dokumentů a knih v Ludwigsburgu, přehledně shrnula způsob uložení listin v německých archivech (La situation de la conservation préventive des sceaux de cire et des parchements: le cas des sachets de protection), v nichž převažuje uložení v obálkách a v hliníkových krabicích (vliv 2. sv. války - ochrana před ohněm a vodou). Neméně zajímavý byl jí prezentovaný speciálně upravený obal určený na ochranu jednotlivých pečetí. Poslední příspěvek (La conservation des parchemins médiévaux scellés aux Archives royales de Suéde) konzervátora Siegfrieda Heima ze Švédského královského archivu shrnul způsob uložení pergamenových listin v jejich archivu v minulosti a dnes. Po zkušenostech, které načerpali švédští konzervátoři v ostatních evropských archivech (jedním z navštívených archivů byl i SÚA), se rozhodli ukládat, i přes prostorovou náročnost, listiny jednotlivě ve specializovaných krabicích se samostatným upevněním pergamenu i pečetí.
Příspěvky společně s doporučeními pro konzervátory budou vytištěny ve speciálním sborníku.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.