Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Velká Británie, 25.6.- 28.6. 2003
PhDr. Helena Sedláčková


Zasedání sfragistické komise Mezinárodní archivní rady.

Ve dnech 25.6.-28.6. 2003 proběhlo pravidelné každoroční zasedání sfragistické komise, jedné z komisí MARu. Tentokrát byla hostitelskou zemí Velká Británie, konkrétně Národní archiv v Kew.
Prvním projednávaným bodem byly webovské stránky komise. Tuto stránku, která vznikla v roce 2001, spravuje prozatím Národní archiv v Madridu, ale objevují se problémy, hlavně s finanční stránkou věci. Po diskusi bylo rozhodnuto, že, pokud to podmínky umožní, bude stránku vést. Marie-Adelaide Nielenová z Národního archivu v Paříži, která by mohla plnit funkci redaktorky webu. Prof. Harvey a dr. Crook přislíbili překlad textu do angličtiny, který prozatím chybí (stránka je ve francouzštině a španělštině).
Odpoledne se pokračovalo, hodnotil se průběh 2. kulatého stolu v Paříži, který uspořádal z podnětu komise Národní archiv v Paříži od 11.-14. června. Zprávu podala Marie-Adelaide Nielenová. Členové komise se dohodli, že by bylo vhodné konat setkání konzervátorů ve čtyřletých intervalech, nikoli až po téměř deseti letech (l. kulatý stůl se konal v Madridu v roce 1995).
Dalším bodem jednání byla zpráva sekretáře komise S. Jäggiho ohledně bibliografie za rok 2002-2003. Seznam literatury byl za ČR zaslán podle požadavků sekretáře ještě před zasedáním komise. Prof. Harvey členy seznámil s právě vydaným přehledem sfragistické bibliografie, kterou sestavil dlouholetý člen komise pan Faustino Menéndez Pidal de Navascués. Publikaci vytiskl archiv ve Vatikánu. Jsou v ní zahrnuty i základní práce české a slovenské. Informace poskytla v dřívějších letech archivní správa. Diskutovalo se o potížích s distribucí a vůbec tištěním publikací, protože komise, ani MAR dostatečné prostředky nemají, akci musí zaštítit vždy některý z archivů. Všichni souhlasili s návrhem, aby se informace o bibliografii z oboru sfragistiky objevily na webovské stránce komise.
Ve čtvrtek 26.6. dopoledne započala diskuse o vytvoření formuláře na inventarizaci (katalogizaci) pečetí v souladu s normami archivního popisu ISAD (G) a ISAR. Tato obtížná otázka byla na programu již na schůzkách v Barceloně a Ludwigsburgu. Zdálo se, že se v Ludwigsburgu podařilo sestavit formulář, který by mohl vyhovovat a počítalo se s tím, že konečná verze bude navržena nyní. Paní Ricci-Noé bohužel musela členy komise zklamat, protože podle pana Vitaliho, jež vede komisi pro standardizaci archivního popisu při MARu, navržený formulář z Ludwigsburgu označil za nepřijatelný. Rozpoutala se zdlouhavá debata, jak by měl formulář vypadat. Odpoledne se v diskusi pokračovala, ale vzhledem k tomu, že situace chvílemi vypadala bezvýchodně, dohodlo se, že se nejdříve proberou další body, které měly být projednány tentýž den a že se k formuláři vrátí v sobotu.
Prof. Harvey seznámil komisi se záměrem vystoupit na zasedání MARu ve Vídni v roce 2004 s prezentací výsledků programů katalogizace pečetí v elektronické podobě na příkladech programu britského a českého celostátního soupisu pečetí, pečetidel a odlitků, a to v rámci diskusního zasedání (work in progress). Další podrobnosti a forma vystoupení bude upřesněna v příštích měsících. Počítá se s tím, že komisi budou v této věci ve Vídni zastupovat kromě prof. Harveye ještě D. Crook a H. Sedláčková.
Posledním bodem jednání ve čtvrtek byl pracovní plán na roky 2004-2008. Jako hlavní úkoly byly stanoveny: - prezentace ve Vídni; - 3. kulatý stůl konzervátorů; - vyřešit s konečnou platností otázku webovské stránky; - dokončit formulář pro katalogizaci pečetí; - dokončit paleografického a epigrafického manuálu "Lire les sceaux".
Páteční program vyplnila návštěva významných institucí v Londýně se sbírkami sfragistického materiálu (Britská knihovna a Společnost londýnských antikvářů).
Poslední den zasedání seznámil dr. Vahl s postupem práce na paleografickém a epigrafickém manuálu "Lire les sceaux". Jako největší potíž shledává rozdílnost v terminologii jednotlivých zemích. Požadovaný seznam zkratek byl dr. Vahlovi zaslán ještě před zasedáním. Prozatímní verze by měla být hotova příští rok a konečná podoba v roce 2005. Vynořuje se otázka vytištění publikace. Snad bude možné manuál publikovat jako speciální studii MARu.
Výuka a výzkum v oboru sfragistiky byl dalším bodem jednání. O stavu výuky v ČR byla podána zpráva v Barceloně i v Ludwigsburgu. Nová informace se týkala záměru vydat encyklopedii sfragistiky, na které již naši přední specialisté začali pracovat.
Posledním nedokončeným bodem zůstala diskuse o formuláři pro katalogizaci pečetí se zřetelem na mezinárodní normu archivního popisu ISAD (G). Po obtížném jednání byl vytvořen formulář a hned jeden vyplněn na konkrétním materiálu jako příklad. Tento formulář měl být předložen komisi pro standardizaci popisu na jejím setkání, která se měla sejít v červenci letošního roku.
Po vyčerpání všech bodů programu bylo zasedání sfragistické komise zakončeno informací o tom, že bude vytvořena zpráva pro bulletin MARu a stejně tak bude dána informace o posledním setkání na webovskou stránku komise.
Další zasedání komise, jež proběhne příští rok ve Vídni v rámci setkání MARu, bude pro nás vzhledem k prezentaci našeho celostátního soupisu pečetí, pečetidel a odlitků obzvláště důležité.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.