Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Velká Británie, 12.7.- 26.7.2003
PhDr. Lenka Matušíková


Studijní pobyt na pozvání Faculty of Economics and Politics University of Cambridge

V rámci spolupráce na projektu "Economic Mentalities of Czech Peasants, 1550-1750" jsem byla vyzvána ke studijnímu pobytu na Fakultě ekonomických a politických věd Univerzity v Cambridge. Cesta a náklady na pobyt byly hrazeny z prostředků "Dame Elizabeth Hill Fund".
Tématem projektu je studium ekonomického a sociálního myšlení a chování českých poddaných v 16. a 17. století, a to na základě česky psaných pramenů především úřední povahy. Mému pobytu v Cambridge předcházel výzkum v českých archivech, na jehož základě byly vybrány spisy patrimoniální správy komorních panství Pardubice (S0A Zámrsk) a Poděbrady (SOA Poděbrady), doplněné o písemnosti z fondů Stará a Nová manipulace (SÚA Praha). V průběhu 10 pracovních dní jsme společně s vedoucí projektu Dr. Sheilagh Ogilvie, prostudovaly část vybraných spisů, týkajících se sporů mezi poddanými a stížností poddaných adresovaných správě obou panství , a podrobně zpracovaly několik konkrétních případů.
V práci na zmíněném tématu budeme nyní pokračovat prostřednictvím písemných kontaktů. Předpokládáme, že výsledky výzkumu budou publikovány v odborném tisku v jedné, případně více studiích.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.