Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Slovinsko, 5.10.- 11.10.2003
PhDr. Jan Krlín Ph.D.


Arhiv Republike Slovenije v Lublani - výzkum bohemik.

Cesty ze zúčastnil pracovník II. oddělení státního ústředního archivu PhDr. Jan Krlín Ph.D. Uskutečnila se ve dnech 5.-11. října 2003 na základě reciproční kulturní dohody mezi českým Ministerstvem vnitra a slovinským Ministerstvem kultury (Ministrstvo za kulture) z roku 1995. Jejím cílem bylo studium materiálů k česko-slovinským vztahům v období kolem první světové války a pokračování ve spolupráci ve výměně archivních pomůcek a v oblasti publikační.
Do Slovinska jsem odjel v neděli dne 5. října 2003. Druhý den, v pondělí 6. října, mne v Archivu Republike Slovenije (dále ARS) přijal ředitel mag. Žumer spolu s mag. Radulovičem, který se specializuje na českou problematiku. Předal jsem jim publikace ze SÚA a zval jsem je k návštěvě SÚA. Radulovič mi ale sdělil, že slovenika v Praze již mají prostudované. Letos byli s dalším specialistou na na Českou republiku mag. Brano Kozinou, ředitelem městského archivu v Lublani, v archivu v Děčíně a příští rok se chystají do Brna. Ředitel ARS mag. Žumer projevil zájem uveřejnit ve slovinském archivním časopise Arhivi můj článek Narodne sveti v Ljubljane 1918 (Národní výbory v Lublani 1918) publikovaný ve sborníku SÚA Paginae historiae 10/2002. Článek čerpá materiály z mých předchozích studijních pobytů v Lublani.
Po vyřízení všech formalit jsem mohl začít pracovat v archivní studovně. Materiál o rozsahu 5 kart. jsem již měl připraven. Navázal jsem na své poslední výzkumy, ze kterých jsem zatím mj. vytěžil materiál na výše uvedený článek a další článek ve sborníku k 70. narozeninám prom. hist. R. Machatkové (též publikace SÚA) - Převrat v Lublani v říjnu 1918.
Věnoval jsem se nejprve fondu Ministrstvo za notranje zadeve -Dunaj (Ministerstvo vnitra-Vídeň (1848-1918) Prostudoval jsem kart.12, kde se nacházejí např. spisy k volbám starosty Lublaně roku 1910 a angažování české politické scény a ruských novinářů v těchto volbách a ke vztahům Slovinců a Němců ve městě a v Kraňsku. V kart. 32, 33 a 34 jsem studoval materiály týkající se voleb do kraňského zemského sněmu,národnostních problémů v Kraňsku a úřední řeči kraňského sněmu a sporů mezi slovinskou pokrokovou a slovinskou lidovou stranou a o sporech politiků těchto stran I. Hribara a I. Šusteršiče. Kromě tohoto fondu jsem studoval fond Deželna vlada za Ljubljanu - predsedstvo - kraňské místodržitelství v Lublani (1861-1918), balíky vztahující se k policejní problematice (konkrétně č.541, 542, 574, 575, 576).
Ve čtvrtek 9. října jsem se na pozvání ředitele ARS zúčastnil jednání 21. slovinské archivní konference v Koperu pod názvem Arhivi in arhivsko gradivo v času tranzicijskih premen (Archivy a archivní materiály v období transformace). Zasedání se konalo 8.-10. října 2003. Program konference přikládám. V pátek jsem pokračoval v práci ve studovně na fondu Narodni svet Velikovec (Narodni svet za Koroško) 1918-1920 - Národní výbor pro Korutany Velikovec /Völkermarkt/, kart. 1, kde jsem navázal na studium z minulého roku a kart. 2, 3, 4. Jednalo se o zprávy národního výboru pro Korutany a okresních národních výborů na území Korutan z let 1919-1920, situační zprávy a propagandistické materiály slovinské a rakouské strany, případně zabavenou korespondenci. V sobotu 11. října 2003 jsem odjel do Prahy.
Konkrétní přínos cesty: ředitel ARS mag.Žumer mi dal okopírovat inventáře uvedených archivních fondů, jež jsem do pátku 10. října 2003 obdržel:

  1. Ministrstvo za bogočastja in pouk (Ministerstvo kultu a vyučování Vídeň) 1867 - 1918
  2. Trgovinsko ministrstvo (Ministerstvo obchodu Vídeň) 1848 - 1918
  3. Direkcija državnih železnic v Ljubljani s predhodniki (Ředitelství státních železnic v Lublani s předchůdci) 1896-1940
  4. Seznam archivního materiálu jugoslávských železnic odvezeného Němci v roce 1941 do Vídně a dosud nevráceného
  5. Pravosodno ministrstvo (Ministerstvo spravedlnosti-Vídeň) 1848 - 1918
  6. C. kr. kmetijsko ministrstvo (Ministerstvo orby-Vídeň)1876-1918
  7. Narodni svet Velikovec (Narodni svet za Koroško) 1919-1920
Kromě toho jsem si domluvil okopírování dokumentů z fondů Ministrstvo za notranje zadeje-Dunaj(1848-1918) Deželna vlada za Ljubljanu (1861 - 1918) a Narodni svet Velikovec v rozsahu asi 150-200 s. Xerokopie spisů mi budou zaslány poštou. Kopie inventářů jsem předal studovně SÚA, aby mohly brzo sloužit široké badatelské veřejnosti (např. fondy slovinských železnic). Okopírované dokumenty je možno využít v činnosti II. odd. SÚA.
V ARS jsem byl přijat velmi dobře, jak u ředitele mag. Žumera, jeho náměstka mag. Župančiče tak i dalšími archiváři.
Všechen materiál, o který bych měl zájem jsem bohužel nestihl prostudovat. Rád bych proto ve svém studiu k česko-slovinským vztahům kolem 1. světové války, pokračoval i v budoucnu. Jednalo se o především o fondy Ministrstvo za notranje zadeve-Dunaj (1848-1918), Deželna vlada za Ljubljanu (1861 - 1918), Deželna vlada Ljubljana 1918 - 1924 a Narodni svet Velikovec 1918 - 1920.
Studijní cesta byla přínosná, byly získány kopie celkem sedmi archivních inventářů i množství xerokopií.Důležité bylo i další rozšíření poznatků o slovinském archivnictví a v neposlední řadě i zlepšení mých znalostí slovinštiny.
Z hlediska organizačního nebyly se zajištěním mé cesty i pobytu v Lublani ani z české, ani ze slovinské strany žádné těžkosti.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.