Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Německo, 10.4.- 12.4.2003
PhDr. Zdeňka Kokošková, RNDr. Ing. Michal Ďurovič, PhDr. Lenka Linhartová (OAS MV ČR)


Zhodnocení výsledků dosavadní spolupráce mezi českými archivy (zejména Státním ústředním archivem) a Mezinárodní pátrací službou v Bad Arolsenu, průzkum dokumentů vztahujících se k nucenému pracovnímu nasazení a věznění občanů ČR v průběhu 2. světové války, možnosti další spolupráce

Mezinárodní pátrací služba Červeného kříže v Bad Arolsenu je instituce s humanitárním posláním. Již půl století je jejím hlavním úkolem shromažďování, uchovávání, pořádání a především využívání dokumentů, které se vztahují k perzekuci osob nacistickým režimem. Archivy MPS obsahují téměř 25 tis. bm dokumentů a obrovské množství kopií ve formě mikrofilmů, mikrofiší a digitálních fotografií. Na základě tohoto bohatého zdroje informací již bylo vyřízeno okolo 10,5 mil. žádostí z nejrůznějších zemí světa.
Na úvod naší návštěvy MPS v Bad Arolsenu 10.dubna 2003 jsme se odebrali do centrální budovy k oficiálnímu přijetí ředitelem panem Charlesem-Claudem Biedermannem a jeho asistentkou paní Marií Raabe. V úvodním jednání jsme zhodnotili dosavadní průběh spolupráce mezi českými archivy a MPS, která byla zakotvena ve smlouvě mezi odborem archivní správy MV ČR a MPS dne 23.11.2001. Na základě smlouvy o spolupráci probíhalo do konce roku 2002 ve Státním ústředním archivu digitální snímání některých částí fondu Okupační vězeňské spisy, které prováděli pracovníci MPS vlastními technickými prostředky. Byli jsme informováni o dalším průběhu zpracování digitálních fotografií od konvertování obrazu až po vytvoření CD nosičů, jejichž jednu kopii má SÚA po vyhotovení přislíbenu. Dále jsme byli informováni o stavu vyřizování žádostí našich občanů týkajících se zejména nuceného pracovního nasazení v Říši během 2. světové války.
V pátek 11. dubna jsme měli možnost prohlédnout si některé objekty MPS v doprovodu odborných pracovníků příslušných oddělení. Nejprve jsme společně s panem Udo Jostem, koordinátorem pro pořádací práce a akvizice, navštívili centrální jmennou kartotéku, která obsahuje přes 47 milionů odkazů na archivní fondy. Tato kartotéka byla v průběhu let 1999-2000 zdigitalizována a dnes tvoří hlavní součást informačního systému MPS. Pomocí speciálního programu v ní lze jednak rychle vyhledávat potřebné údaje a zároveň je průběžně doplňovat o další informace. V MPS byl již na samém počátku činnosti vypracován systém vyhledávání příjmení na základě evidence rozdílné podoby jednoho jména v různých jazycích.
Poté nás paní Susanne Siebertová, vedoucí oddělení výpočetní techniky, provedla pracovišti, kde pomocí výpočetní techniky evidují žádosti a přidělují je k dalšímu zpracování, jednak ukládají do počítačové databáze žádosti starší. Navštívili jsme i tu část oddělení, kde se mikrofilmy a mikrofiše převádějí do digitální podoby a data se dále ukládají do centrálního informačního systému.
Následovala prohlídka jednotlivých historických oddělení - oddělení koncentračních táborů, oddělení válečné (nucené nasazení apod.), oddělení poválečné (pátrání po osobách, repatriace, emigrace apod.). Dokumenty jsou ukládány zpravidla podle lokalit, ale existují i tzv. řady osobní. Měli jsme možnost se na místě přesvědčit, že před uzavřením smlouvy mezi MPS a odborem archivní správy MV ČR získalo MPS z České republiky pouze fotokopie dvou písemností (jedné ze SÚA, druhé pravděpodobně z Památníku Terezín). Celkově jsme měli možnost provést srovnání typů písemností uložených v MPS a v SÚA, ale i vysokou kvalitu jejich uložení a nadprůměrnou péči o fyzický stav.
Dr. Kokošková měla možnost se ještě seznámit s počítačovou formou lexikonu obcí, který umožňuje vyhledávat i nepřesně pojmenovaná místa, jež se vyskytují zejména v žádostech občanů z východní Evropy. Ing. Durovič mezitím jednal s panem Jostem o možnostech pomoci při restaurování některých zvláště poškozených archiválií.
Na závěr pracovní návštěvy byla zmíněna i připravovaná výstava SÚA na jaře roku 2004 na téma nucené pracovní nasazení českých občanů v období druhé světové války, o níž němečtí kolegové projevili mimořádný zájem a předběžně přislíbili zapůjčení několika dokumentů.

Závěr
Navázání spolupráce s Mezinárodní pátrací službou Červeného kříže přispělo ke zvýšení prestiže našeho archivnictví, neboť MPS je celosvětově uznávanou organizací s humanitárním posláním. Ze strany MPS byl velmi pozitivně hodnocen aktivní přístup odboru archivní správy MV ČR i Státního ústředního archivu. Informace získané ve Státním ústředním archivu významně přispěly k doplnění databáze MPS a jistě pomohou ke kladnému vyřízení řady dalších žádostí občanů z celého světa.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.