Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Rakousko, 2.6-8.6.2003
Alexandra Blodigová, Jan Kahuda


Dokončení prací na projektu záchrany a zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni.

Hlavním účelem cesty bylo dokončení prací na projektu záchrany a zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni, který byl řešen v loňském roce (vědecký projekt MZV ČR reg. č. 1/37/02 Česká menšina v Rakousku, řešitelé Alexandra Blodigová, Jan Kahuda, Vlasta Valeš). Do fondu byl nyní zapracován fotoarchiv (983 fotografií, zejm. školních). Předsedovi spolku ing. Karlu Hanzlovi, jednatelce Jaroslavě Hovorkové, vedoucí archivu ing. Vlastě Valešové a členovi spolku VMR MUDr. Janu Petříkovi byl rovněž předán výsledný soupis celého archivu (resp. jeho části, která byla předmětem zmíněného projektu, tj. písemnosti spolku do roku 1945). Při jednáních s ing. Hanzlem a ing. Valešovou byla předběžně domluvena případná budoucí spolupráce SÚA při odborném zpracování novějších písemností spolku z let 1945-1995 (včetně písemností z činnosti hotelu Bohemia z let 1973-1995), které jsou uloženy na různých místech budovy české školy ve Vídni. Zástupci ŠSK nás dále informovali o nejbližších aktivitách spolku v oblasti školské i kulturní a požádali o příspěvky do časopisu Česká a slovenská Vídeň dnes, který bude rovněž pravidelně zasílán do SÚA.
Dále byl proveden hrubý soupis archivu Spolku Národní dům, který je uložen ve sklepě české školy. Archiv obsahuje písemnosti z let 1936-1992 (cca 4 bm).
Další jednání byla vedena v intencích dlouhodobé snahy SÚA o spolupráci při evidenci a zpracování archivů krajanských spolků v zahraničí. Nová předsedkyně Akademického spolku ve Vídni Mag. dr. Helena Klein-Watryczová, M. A., nás informovala o zájmu spolku o zpracovat vlastní archiv (archiv má velkou historickou hodnotu, jedním ze zakládajících členů spolku byl T. G. Masaryk; rozsah archivu je cca 2 bm). Dr. Klein-Watryczová by rovněž ráda uspořádala na jaře 2004 tematický kulturní večer zástupců SÚA v sále Slovanské besedy, který byl předběžně dohodnut s bývalým předsedou Dipl.-Ing. Arch. Otou Češkou v loňském roce.
Předsedkyně Kulturního klubu Čechů a Slováků v Rakousku ing. Helena Baslerová a členka výboru klubu dr. Marie Brandeis nás podrobně informovaly o připravované prezentaci české menšiny v Rakousku ve dnech 26.-28. 9. 2003 a rovněž oficiálně pozvaly zástupce SÚA na tuto akci. Dále ing. Baslerová informovala o své iniciativě ke shromažďování a zpracování písemností Sokolské župy rakouské a jejích jednot, a požádala předběžně o naši spolupráci při zpracování písemností.
S předsedou Spolku Jirásek Ludvíkem Kolínem byla diskutována optimální možnost uložení jeho rozsáhlého archivu, obsahujícího mimo osobních písemností též archiválie řady spolků a jiných institucí. Vzhledem k brzké dlouhodobé hospitalizaci p. Kolína zůstávají tato jednání zatím otevřena.
Redaktoru Vídeňských svobodných listů ing. Ivanu Hlavovi byl předán text příspěvku o archivu ŠSK. Ing. Hlava se rovněž zajímal o seminář Krajanské archivy, který se uskutečnil dne 27. 5. 2003 na Chodovci. Dále též požádal o případné další příspěvky do VSL.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.