Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Zpráva ze služební cesty, Maďarsko, 13.8.- 15.8.2003
dr. ing. Michal Ďurovič


Konference maďarských archivářů.

Dne 14. srpna 2003 jsem se zúčastnil na základě osobního pozvání dr. Gabrielly Albrecht-Kunzseri (vedoucí restaurátorského oddělení Maďarského národního archivu v Budapešti) a prof. dr. László Szögi (předseda asociace maďarských archivářů) pravidelné každoroční konference maďarských archivářů, která se konala ve dnech 13. - 15. srpna 2003 ve městě Szolnok (program konference je přiložen). Dr. Gabriella Albrecht-Kunzseri a prof. dr. László Szögi mne požádali o přednesení přednášky o škodách na archivních materiálech, které způsobily povodně v srpnu 2002, a o postupech a způsobech jejich nápravy.
V přednášce "Povodně 2002 v archivech a knihovnách České republiky - současný stav a návrh dalšího postupu záchrany zasažených dokumentů", jsem popsal rozsah poškození archivních dokumentů v Praze a okolí, jednotlivé způsoby záchrany dokumentů od sušení na vzduchu až po zmražení, metody dezinfekce archiválií, byla zmíněna i studie o sušících metodách, kterou vypracoval Státní ústřední archiv v Praze společně s Národní knihovnou v Praze, a Vládní usnesení č. 216 z března 2003 k návrhu dalšího řešení situace povodněmi zasažených dokumentů. Tato přednáška, která byla přednesena v anglickém jazyce, bude publikována ve sborníku z konference a v odborném maďarském tisku.
Odpolední program byl věnován prohlídce města Szolnok a skanzenu v Nagyköru. Ve večerních hodinách během neformálního setkání hostitelů se zástupci některých pozvaných zemí (Rakousko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Česká republika) informoval prof. dr. László Szögi o iniciativě maďarských archivářů na zřízení sekce středoevropských zemí při Mezinárodní archivní radě. Maďarští kolegové mají v úmyslu s touto iniciativou vystoupit na 15. mezinárodním kongresu archivů, který se bude konat příští rok ve Vídni. Prof. Szögi žádal zástupce jednotlivých zemí o podporu této iniciativy.
S dr. Gabriellou Albrecht-Kunzseri jsem též projednal náplň služební cesty restaurátorů 10. oddělení Lenky a Benjamina Bartlových do Budapešti (Národní archiv a Národní knihovna), která se uskuteční v říjnu tohoto roku.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.