Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Vliv světla UV záření na knihovní, archivní, muzejní a galerijní sbírky

2001
V prvním čtvrtletí byla vypracována souhrnná zpráva a proběhlo oponentní řízení.

2000
Grantový úkol v závěrečném roce byl zaměřen na další zpracování literárních odkazů a především na experimentální práce – chování buničin při ozařování různými dávkami UV záření, vliv světla na stabilitu některých arylmetanových barviv a železogalového inkoustu, vliv obého na mikroorganismy.

1999
Úkol pokračoval druhým rokem. Byl zaměřen na další zpracování literárních odkazů a po instalaci osvitové jednotky začaly probíhat experimentální práce ozařováním buničin různými dávkami UV záření. Práce laboratoře byly věnovány především problematice vlivu záření na plísně, barviva a pigmenty.

1998
Byl zahájen nový tříletý grantový úkol, přidělený grantovou komisí MV ČR. V r. 1998 byla zpracována literární rešerše a hledaly se vhodné dávky ozáření UV a viditelným světlem, kterými by se ovlivnily mechanické vlastnosti papíru.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.