Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Rekrystalizace vosku pečetí

2001
Na základě výsledků experimentálních prací z minulých let bylo doporučeno a gremiální poradou následně odsouhlaseno, aby se teplota v tresoru AČK zvýšila z 10 oC na 15 ± 2 oC. Toto zvýšení teploty stabilizovalo výskyt bílého krystalického povlaku na historických pečetích. Potvrdilo se, že zvýšená teplota zabraňuje dalšímu nárůstu krystalizace na pečetích.

2000
Provedena hloubková kontrola Archivu České koruny. Značně vyšší výskyt krystalizace na historických voscích vedl k porovnání s jinými depozitáři (starý trezor, Chodovec – Rodinný archiv Metternichů), namodelování různých vzorků a pozorování vzniku bílého vykrystalizovaného povlaku. Ve spolupráci s Mgr. Novotnou z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy byl povlak analyzován. Na základě výsledků bude navržena změna klimatu v novém trezoru. Značně nízká teplota podporuje vznik povlaku na historických pečetích. Doporučuje se další výzkum.

1999
Při kontrolách stavu listin AČK byl zjištěn výskyt krystalizace vosku pečetí. Proto byly odebrány vzorky tohoto vosku, které budou dále analysovány. V budoucnu by se výzkum měl zaměřit na studium vlivu tohoto efektu na kvalitu vosku.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.