Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Pocta všem, kteří vzdorovali
Výstava u příležitosti 50. výročí popravy Dr. Milady Horákové

Kdy: od 21.6. do 16.7.2000 kromě 4.7.2000 (úterý); denně od 10 do 18 hodin
Kde: Národní muzeum
|katalog výstavy| - |ukázky vystavených dokumentů|

Státní ústřední archiv v PrazeVás srdečně zve na výstavu pořádanou ve spolupráci s Národním muzeem u příležitosti tragického 50. výročí popravy JUDr. Milady Horákové. Druhá část výstavy připomíná podobné osudy mnoha dalších statečných občanů, kteří byli vězněni nebo ztratili své životy v boji za demokratické ideály.

Uvězněno z politických důvodů přibližně 240 000 osob
Mimosoudně perzekvováno přes 300 000 osob
V letech 1948 - 1960 popraveno z politických důvodů 234 osob
Při zatýkání a ozbrojených střetech zahynulo asi 60 osob
Ve věznicích a na bezprostřední následky věznění zemřelo asi 2000 osob
Při pokusu o přechod hranic zahynulo nebo bylo zastřeleno přibližně 350 - 400 osob
V letech 1948 - 1951 emigrovalo asi 25 000 osob

„Nemáme koho propustit! V našich věznicích není ani jeden politický vězeň; jsou tam pouze kriminální zločinci."
V. Široký, odpověď americkému novináři 24. května 1956

vězeňský spis gen. H.Píky

Nastupující politický systém po únoru 1948 umožnil, aby jeho představitelé s nesmírnou krutostí rozhodovali o celých skupinách obyvatelstva, o vynikajících lidech různých profesí, o funkcionářích nekomunistických politických stran a spolků, o představitelích církví, inteligence, zemědělců i dělníků, kteří nebyli ochotni se smířit s totalitou. Umožnil, aby určovali, kdo je „třídní nepřítel" a tím i vlastizrádce a jak s ním bude nakládáno.

Velice nesnadno se hledá vysvětlení pro to, že několik málo let po válečných útrapách nastalo nové pronásledování demokraticky smýšlejících lidí a znovu byla u nás pošlapána veškerá lidská práva. Ani odvolávání se na složitou mezinárodní situaci a na působení sovětského vlivu nedokáže v nejmenším omluvit represe a nezákonnosti, které nastaly po únoru 1948 a nezbavuje odpovědnosti za zmařené životy.

Archiváři jsou odpovědni za uchování především písemných pramenů. Státní ústřední archiv v Praze usiluje řadu let o soustředění dokumentů a celých fondů, které obsahují nezvratná svědectví o tom, že vedle proklamované a vyzdvihované reality čtyřiceti let socialismu a komunismu existovala i jiná skutečnost pro tisíce občanů této země. Postupně jsme získávali do správy archivní fondy ministerstva spravedlnosti, soudů, prokuratur a vězeňství. V letošním roce 2000 díky osobnímu porozumění ministra spravedlnosti JUDr. O. Motejla chceme toto úsilí završit převzetím celku bývalého Státního soudu.

Tyto archivní fondy, včetně písemností bývalého ÚV KSČ poskytujeme od počátku devadesátých let pro využití při objasňování zločinů a nezákonností minulosti.

S Konfederací politických vězňů a s Muzeem třetího odboje v Příbrami jsme spolupracovali na přípravě některých výstav a na budování stálé expozice. Pro tyto účely jsme poskytli kopie dokumentů, které svědčily především o podílu ÚV KSČ a justice na represích padesátých let.

Pro současnou výstavu jsme si dovolili s laskavým svolením rodin vybrat a veřejnosti představit originály autentických dokladů o prožité trýzni našich spoluobčanů a především o jejich vzdoru, nezlomnosti a velké mravní síle v době věznění.

Nemohli jsme připomenout všechny, ale známá čísla o počtech obětí komunismu nás snad trochu ospravedlňují a doufáme, že veřejnost přijme tuto malou výstavu jako poctu i všem ostatním. Osudy zde připomenuté představují stovky dalších podobných.

Závěrečné poděkování patří všem, kteří nám zapůjčili některé vzácné dokumenty nebo nám pomáhali odbornou radou a všemožně nás při přípravě výstavy podporovali. Děkujeme především paní J. Horákové-Kánské, panu generálovi Ing. R. Pernickému, panu J. Zahradníčkovi a panu M. Píkovi. Dále děkujeme paní Dr. Z. Dvořákové, Dr. R. Ferklové, panu Dr. K. Kaplanovi, Ing. O. Liškovi, Dr. J. Majerovi, CSc., Dr. J. Málkovi, Mgr. O. Ničovi, J. Slaninovi, O. Stehlíkovi a Dr. Z. Vališovi, organizacím Orla, Skauta a Sokola, Archivu Kanceláře prezidenta republiky, Památníku Terezín, Ministerstvu spravedlnosti ČR, Archivu Univerzity Karlovy a Archivu Ministerstva vnitra ČR.

Dr. Alena Nosková a Dr. Alena Šimánková, Státní ústřední archiv v Praze


Copyright © Ministerstvo vnitra České republiky - Státní ústřední archiv v Praze
2000

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.