O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkumy Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Webová výstava: Němečtí antifašisté z Československa v archivních dokumentech (1933-1948)Expozice nebyla zobrazena. Nastavení Vašeho prohlížeèe patrnì blokuje aktivaci pøíslušného plug-inu (Shockwave Player), pøípadnì je možné, že modul není na Vašem poèítaèi nainstalovaný. Pokud Vás poèítaè žádá o svolení k aktivaci plug-inu, povolte jej, pokud nemáte plug-in nainstalovaný, lze jej instalovat kliknutím sem.
Zvìtšit okno  Pøedchozí obrázek  Další obrázek  Èesky  Deutsch

Powered by Zoomify

layout graphics

Obr. č. 1 | Dvojjazyčná pozvánka na veřejnou schůzi konanou 23. června 1933 v Bystřanech na Teplicku vyzývající ke společnému postupu české a německé levice proti fašismu.


Národní archiv, Letáky krajských výborů KSČ (býv. f. Archivu Ústavu dějin KSČ č. 46), arch. j. 21, kart. 3