Technické zpracování a technické nároky na uživatele

Technické zpracování webu odpovídá specifikaci XHTML 1.0 Strict a CSS 2.1. Reprodukce jsou zpřístupněny prostřednictvím aplikace Zoomify, založené na technologii Flash. Uživatelé, jejichž webové prohlížeče nejsou vybaveny podporou technologie Flash, mohou příslušný modul (plug-in) zdarma nainstalovat z webového serveru společnosti Adobe Systems. Aplikace se nazývá Adobe Flash Player nebo Adobe Shockwave Player. K podpoře funkčnosti klávesových zkratek je vyžadována podpora Javascriptu v klientském prohlížeči. Aplikace je optimalizována pro rozlišení v šírce od 1024 obrazových bodů výše.

V případě, že uživatelé nemohou z různých důvodů obsah zpřístupněný pomocí technologie Flash zobrazit, mohou si alespoň prohlédnout náhledy na původní výstavní panely a tištěné katalogy ve formátu pdf.

Aplikace zpřístupňující reprodukce je určena pouze k prohlížení a nedisponuje funkcí pro ukládání nebo tisk dokumentů. Všichni uživatelé mohou vystavené digitální reprodukce archiválií užívat jen ke své osobní potřebě, v případě zájmu o jejich publikování jsou pak povinni zaplatit archivu reprodukční poplatek. Současně jsou povinni vypořádat případná autorská a související práva.Návod k obsluze aplikace - navigace mezi reprodukcemi

Pod textovým a obrazovým oknem se přes šířku obrazovky nachází ovládací panel pro navigaci mezi reprodukcemi. Zobrazuje pořadové číslo snímku, umožňuje zobrazovat předchozí a následující reprodukci, návrat k hlavnímu oknu výstavy (menu) a zvětšení (zmenšení) velikosti zobrazovacího okna. Kliknutím na pořadové číslo snímku lze rychle přepínat do html katalogu.

Ovládací lišta


K navigaci mezi reprodukcemi lze užít též klávesových zkratek:

Pravá šipka ... další reprodukce

Levá šipka ... předchozí reprodukce

Mezerník ... přepíná zobrazení v malém/velkém okně

Klávesa 'M' ... návrat k hlavnímu oknu výstavy (menu)

Klávesa 'K' ... rychlý přístup ke katalogu exponátů příslušné výstavy

Klávesa 'A' ... krokové přiblížení exponátu (funkční po aktivaci zobrazovacího okna)

Klávesa 'Z' ... krokové oddálení exponátu (funkční po aktivaci zobrazovacího okna)Návod k obsluze aplikace - ovládání zobrazovacího okna

Zobrazovací okno se ovládá pomocí ovládacích tlačítek ve sloupci při jeho pravém okraji. Reprodukci lze přiblížit, vzdálit, posunovat dostran a vrátit do původního zobrazení.

Ovládání okna

Upozornění: Pokud se obraz při prvním zobrazení jeví rozostřený, k doostření je třeba kliknout dovnitř zobrazovacího okna.Katalogy reprodukcí a náhledy původních výstavních panelů

Na stránce katalogy jsou k dispozici původní tištěné katalogy výstavy ve formátu PDF a současně HTML katalogy, které umožňují získat rychlý přístup k náhledům všech reprodukcí výstavy. HTML katalog je prostřednictvím hypertextového odkazu provázán s hlavní prezentační částí aplikace.

Náhledy původních výstavních panelů jsou ve formátu JPG přístupné ze stránky 'O výstavě'

... zpět k webové výstavě