O výstavě

Národní archiv připravil pro rok 2008 cyklus výstav pod názvem 'Osmičky v dějinách českých zemí'. Projekt zahrnoval vybrané dějinné mezníky, jejichž význam byl pro český (československý) stát osudový, a jejichž společným jmenovatelem byla '8' na konci letopočtu. V rámci projektu byly veřejnosti představeny události z let 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968. Základní ideou výstav bylo představit veřejnosti konkrétní rok – jako kaleidoskop událostí – s akcentem na událost zásadní. Výstavy byly instalovány v místě konání odborných konferencí (Lobkovický a Valdštejnský palác) a také v sídle Národního archivu.

Veřejnost reagovala na tyto výstavy velmi kladně a žádala jejich prodloužení, což však již nebylo možné. Proto jsme se rozhodli dát těmto trojrozměrným výstavám internetovou podobu a prezentovat je na webových stránkách Národního archivu.

Rok 1848 otřásl řadou evropských států, habsburskou monarchii nevyjímaje. Císař Ferdinand byl pod tlakem událostí donucen propustit politika evropského formátu Metternicha, přislíbit ústavu a volby do sněmů. Padla cenzura, vyrojily se nové tituly novin, letáky, pamflety, brožury a petice. Společnost se probudila a začal se konstituovat politický život… .

Rok 1918 byl ve znamení válečné každodennosti. Byl ovšem také rokem zvýšeného úsilí o obnovu politického, společenského a kulturního života v rámci monarchie a především byl rokem vzniku nového státu….

Rok 1938 – kulturní a sportovní události; dobročinné akce; účast na mezinárodním veletrhu v Bruselu – to je jen stručný výčet událostí, které se odehrávaly na pozadí stále se zhoršující politické situace v zemi. Snaha o řešení národnostní otázky, přípravy na obranu státu, mnichovské ultimátum, ztráta pohraničních oblastí – události, které se odrážely ve všech sférách každodenního života obyvatelstva….

Rok 1948 byl přímo nabitý událostmi především politickými. Ovlivnil život všech obyvatel státu na další dlouhá desetiletí. Stručný výčet hlavních událostí tohoto roku hovoří za vše: úprava vlastnictví půdy; znárodňování; vytváření lidových milicí a nová organizace SNB; perzekuce církve; první rozsudky státních soudů vynášející ortely smrti nad mnoha nepohodlnými, nová ústava, nová vláda, nový prezident; spojenectví se Sovětským svazem 'na věčné časy'… .

Rok 1968 přinesl události nanejvýše rozmanité, které se neodehrávaly pouze v srpnu. Politické události, probíhající v rychlém sledu, však ponechaly ve stínu události společenské i kulturní. Dlouhodobě neřešené politické i hospodářské problémy způsobily na počátku roku krizi komunistického režimu, jejímž důsledkem byla okupace země vojsky Varšavské smlouvy a také rozchod většiny obyvatel státu s ideály socialismu….


K dispozici jsou též náhledy původních výstavních panelů:

Rok 1848: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rok 1918: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rok 1938: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rok 1948: 1 2 3 4 5 6 7 8

Rok 1968: 1 2 3 4 5 6 7 8

... zpět k webové výstavě