Osmièky v èeských dìjinách
1938

Úvod 1/2

Rok 1938 – rok 20. výročí samostatného Československa – nejlépe charakterizuje pojem mnichovská dohoda. Dokument vzniklý 29. září 1938 na základě jednání představitelů Německa, Francie, Velké Británie a Itálie na mezinárodní konferenci v Mnichově obsahoval požadavek na okamžité řešení národnostní problematiky v Československu. Výsledkem setkání A. Hitlera,
É. Daladiera, N. Chamberlaina a B. Mussoliniho bylo odstoupení pohraničních území ČSR obývaných více než 50 % německého obyvatelstva Německé říši. Vzniku dokumentu předcházela dlouhodobá agresivní nacistická kampaň spojená s nepokojem v pohraničí vyvolaným Henleinovou Sudetoněmeckou stranou po Hitlerově protičeskoslovenském projevu na norimberském sjezdu NSDAP 12. září. O tři dny později zopakoval Hitler požadavek o připojení československého pohraničního území k Německu na schůzce s britským premiérem
a stoupencem politiky appeasementu N. Chamberlainem v Berchtesgadenu.