Osmièky v èeských dìjinách
1918

'Jarní měsíce byly velice suché, zima mírná, následkem čehož se rozmnožili velice hraboši a jiní škůdcové…O syslech dlužno podotknouti, že letos zvláště u Mělníka abnormálně se rozmnožili
a působili velkých škod. ' Zpráva o chorobách a škůdcích rostlin kulturních v Čechách za rok 1918

Tiráž

Autor výstavy: Milan Vojáček, Helena Nováčková
Realizace: Emilie Benešová
Grafické zpracování: Eva Filipová
Reprodukce: Martin Hrubeš, Iveta Mrvíková
Webmaster: Jaroslav Šulc
Exponáty byly vybrány z fondů Národního archivu, Archivu Národního muzea a Vojenského ústředního archivu.